Westerse anti-Rusland en anti-Poetin propaganda

0

Zijn we ons bewust van de Westerse anti-Rusland-politiek en anti-Poetin-propaganda

poetin18-9913630In mijn boek Ander Nieuws schrijf ik op pag. 381: “alles moet in de context gezien worden van de strijd tussen de VS en Rusland over Oekraïne, zegt Joel Kovel, een VS-academicus en auteur van meer dan 20 boeken over internationale politiek. “Geostrategische politiek en een neoliberaal beleid passen samen binnen een groter plan, waarbij de VS dominantie wil over het meest oostelijke stuk van Europa, en zo haar beleid voortzet om Rusland te omsingelen.” Zie:
En ja dan komt de huidige Westerse anti-Rusland-politiek om de hoek kijken met Vladimir Poetin.
Poetin wordt zwart gemaakt. Waarom? Vladimir Poetin (geb. 1952) is president van de Russische Federatie, eerst van 1999-2008, waarbij hij de “Kleuren-revoluties” meemaakte: in 2000 de Bulldozerrevolutie in Servië, in 2003 Rozenrevolutie in Georgië, 2004 Oranjevevolutie Oekraïne, 2005 Roze of Tulprevolutie in Kyrgyzstan.
Van 2008-2012 was Vladimir Poetin Premier. In 2010 was er opnieuw een kleurenrevolutie in Kyrgyzstan. In 2012 werd Poetin weer president.
Ik kreeg een mail van de Haagse componist Marc van Delft waarin hij schrijft dat onder Boris Jeltsin de hoeveelheid mensen die onder de armoedegrens leefden in 8 jaar tijd toenam van 2- naar 94-miljoen. (Dat staat in The Shockdoctrine van Naomi Klein.) Marc schrijft: “Ik heb een orkestwerk THE SHOCK DOCTRINE geschreven, een ode aan Naomi Klein, wat hopelijk 28 mei in Leeuwarden wordt uitgevoerd door het Frysk Fanfare Orkest.” Leuk he?

Boris Jeltsin (1931-2007

Boris Jeltsin (1931-2007) was de eerste president van de Russische Federatie (na de sovjet-tijd) van 1991-99 en wordt “de sloper van de Sovjet-Unie” genoemd. Jeltsin heeft stiekem Gorbatsjov eruit gewipt. (Dat deed Jeltsin samen met Eduard Sjevardnadze. Dat schrijf ik in mijn boek Ander Nieuws pag. 339.)

Marc van Delft:

Marc van Delft schrijft op zijn website o.a.:“Nadat Rusland van het communisme was ‘bevrijd’ zijn alle staatsbedrijven in het kader van de door de IMF geëiste privatiseringen voor een appel en een ei aan de Russische maffia, de z.g. Oligarchen, verkocht, zodat er nu een kleine klasse van absurd rijke maffiose zakenlieden / miljardairs zich onnoemelijk heeft verrijkt, en de armoede van de gewone Russische burgers op ongekende wijze is toegenomen.
Nadat Jeltsin met tanks de regeringsgebouwen (in de stijl van Pinochet) had laten beschieten en vernietigen vond een gewelddadige staatsgreep plaats

(Augustusstaatsgreep, 18 augustus 1991).

De westerse (neoliberale) adviseurs stroomden toe om de meest vreselijke maatregelen erin te rammen: Enorme bezuinigingen, afschaffing van prijscontroles op basale levensmiddelen, inclusief brood, nog meer en nog snellere privatiseringen etc. moesten worden ingevoerd.
Fabrieken en mijnen werden verkocht, dat ging zo snel dat de arbeiders vaak niet eens meer wisten wie de nieuwe eigenaars waren.

De oligarchen en de Chicago Boys beroofden het land van alles wat waarde had, en verplaatsten de enorme winsten naar het buitenland in een tempo van 2 miljard dollar per maand. Rusland werd totaal uitverkocht, alle kostbare staatsbedrijven werden voor een schijntje verkocht.

Gevolgen:

-In 1998 was meer dan 80% van de Russische boerderijen failliet gegaan.
-70.000 staatsfabrieken hadden hun poorten gesloten, met enorme werkeloosheid als gevolg.
-In 1989, vóór de shocktherapie leefden 2 miljoen Russen in armoede van minder dan 4 dollar per dag, in 1998, na de ‘shocktherapie’ leefden 74-miljoen Russen onder de armoedegrens. Binnen slechts 8 jaar had het neoliberalisme, de shocktherapie tot verpaupering van 72 miljoen burgers geleid!
-In 1996 leefden 25% van de Russen, 37 miljoen mensen, in uitzichtloze armoede.
-In 2006 gaf de regering toe dat er 715.000 dakloze kinderen zijn, maar de UNICEF schat het aantal op 3,5 miljoen kinderen.
-Tweemaal zoveel alcohol wordt er na de invoer van het kapitalisme gedronken, het alcoholisme vanwege de uitzichtloze toestand is dus 2x zo groot als tijdens het communisme.
-De verslavingen aan drugs zijn ook enorm toegenomen, het aantal drug-gebruikers is van 1994 tot 2004 met 900% toegenomen tot 4 miljoen, meest heroïne.
-Zodra de shocktherapie in Rusland werd ingevoerd begon het reeds hoge zelfmoord-aantal in Rusland toe te nemen, tijdens het jaar 1994, het hoogtepunt van de hervormingen was het 2x zo hoog.
-Het aantal moorden en gewelds-delicten was in 1994 4 x zo hoog geworden.
-De jaren van misdadig kapitalisme had 10% van de bevolking uit de weg geruimd.
-De situatie in Rusland is zo uitzichtloos dat de bevolking aan het inkrimpen is en met 700.000 per jaar afneemt! Tussen 1992 en 2006 is de bevolking met 6,6 miljoen gedaald!
-Er is sprake van economische genocide, een economische massamoord!
-Op het platteland van Rusland moeten veel mensen met kaarslicht lezen, ze leven niet in de 21e maar in de 19e eeuw.
Marc van Delft schrijft: “Je kan je toch niet voorstellen als in Rusland 94-miljoen mensen onder de armoedegrens moeten leven tijdens een russische winter met temperaturen van minder dan 20 graden onder nul, en dan moet leven zonder elektriciteit, stromend water, gas en verwarming!

(NB. Ik heb ditzelfde in 2000 in Georgië meegemaakt, mijn hemel wat een armoede, daar moesten chirurgen met kaarslicht opereren…)

– “Ik heb begrepen dat onder Jeltsin, de hoeveelheid mensen die onder de armoedegrens leefden in 8 jaar tijd is toegenomen van 2- naar 94-miljoen!! Dankzij de uitverkoop van de oligarchen en het neoliberale beleid van het westen!
– Ik heb gelezen dat Poetin allerlei oligarchen een toontje lager heeft laten zingen en heeft gezorgd dat veel opgeheven fabrieken weer gingen draaien en de mensen weer aan het werk konden.
– En Poetin zwart maken als zijnde een dictator omdat hij plunderende oligargen in de gevangenis stopt vind ik een leugen.
– Ik heb gelezen dat na de armoedeval onder Jeltsin en het neoliberale complot, onder Poetin het BNP weer vervijfvoudigd is, waardoor vooral de middenstand het weer een stuk beter heeft gekregen.
– Dat het met Rusland slecht gaat komt vooral doordat de olieprijs door de VS kunstmatig wordt gedrukt, speciaal om Rusland en Poetin te pesten.
– Ook schijnt Poetin een voorstander en geïnteresseerde te zijn in de Anastasia-volkstuin-beweging van Wladimir Megre, wat ook een goede zaak is!”.
In vergelijking met de miljoenen doden die de VS de laatste tijd op zijn geweten heeft is Poetin een kruimeldiefje.”
Dit allemaal gelezen te hebben verduidelijkt het huidige “beleid” in Oekraïne ook: de VS en Europa willen-zoals het ernaaar uitziet-  in Oekraïne, laat ik dan maar zeggen: een “Shockdoctrine-politiek” volgens de neo-liberale gedachte, waar alles wordt geprivatiseerd (in handen komt van de rijken) en de armen steeds armer worden… Willen we dat? Waar stemmen we voor op 6 april a.s.?