veel gestelde vragen

0

Als u psychotherapeutische hulp krijgt via een psychotherapeut met een contract in de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden de kosten vergoed tot een maximum van 30 sessies.
U moet wel een eigen bijdrage betalen, waarvoor de overheid het tarief vaststelt (zie de lijst verder op deze pagina).
Het ziekenfonds vergoedt deze eigen bijdrage niet; sommige aanvullende verzekeringen wel. U kunt dit navragen bij uw ziektekostenverzekering of kijken in de lijst met verzekeraars. In een enkel geval wordt de eigen bijdrage vergoed door de Sociale Dienst. Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de therapie, vraag dan of de psychotherapeut een AWBZ-contract heeft. Om in aanmerking te komen voor financiering, moet uw psychotherapeut de aanvraag voor psychotherapie voorleggen aan een zogenaamde Toetsingscommissie.

Wanneer u buiten de vergoedingsregeling om in psychotherapie gaat, zult u de kosten in veel gevallen zelf moeten betalen. In enkele gevallen vergoedt uw (particuliere) ziektekostenverzekering (een deel van) de kosten. U kunt dit bij uw verzekeraar navragen (zie ook lijst met verzekeraars).

Bij arbeidsgerelateerde problematiek kunt u de werkgever vragen (een deel van) de kosten voor zijn rekening te nemen.

Eigen-bijdrageregeling vrijgevestigde psychotherapeuten

Individuele psychotherapie: 1 x eigen bijdrage van € 10,40. Partnerrelatietherapie: 1 x eigen bijdrage van € 10,40. Gezinstherapie: 1 x eigen bijdrage van € 10,40. Groepstherapie: de eigen bijdrage van het aantal deelnemers. Schrijven indicatieverslag door de psychotherapeut: 1 x de eigen bijdrage van € 10,40.

Het maximum aan eigen bijdrage van € 468,- is vervallen per 1 januari 2004.

Totaal aantal sessies
Het maximum aantal sessies voor de psychotherapeutische behandeling in het kader van de AWBZ bedraagt 30. Voor het schrijven van het indicatieverslag door de psychotherapeut wordt 1 extra sessie berekend.