Workshop voor startende praktijkhouders

0
Workshop voor startende praktijkhouders

De NVVP organiseert een workshop voor gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten (in opleiding) die van plan zijn een eigen praktijk te starten. De workshops in 2010, 2011 en 2012 zijn succesvol verlopen en waren meer dan volgeboekt. Deelnemers die lid worden van de NVVP, betalen het eerste jaar geen contributie.

 

Lees hier het interview met
een van de deelne
mers!

De workshop wordt gehouden onder de inspirerende leiding van Arnoud van Buuren, arts – psychotherapeut, die een jarenlange ervaring heeft als vrijgevestigd zorgaanbieder en inmiddels expertise heeft opgebouwd in het begeleiden van mensen die een eigen praktijk willen starten. De deelnemers vormen zich individueel en groepsgewijs een beeld van hun eigen praktijk en krijgen alle noodzakelijke informatie voor de concrete opzet ervan. De workshop is verspreid over twee dagen.

De eerste dag staat in het teken van visie en inspiratie en is interactief van opzet. De deelnemers maken een ondernemingsplan voor hun eigen praktijk.

De workshopleider inspireert en motiveert mensen om eigen ideële en praktische doelen te bereiken. Dat gebeurt groepsgewijs, met oog en ruimte voor individuele wensen.

De tweede dag is praktisch van aard en richt zich op de inhoudelijke aspecten van de bedrijfsvoering. Daarbij valt te denken aan informatie over praktijkautomatisering, wet- en regelgeving, financiën, contractering, kwaliteitscriteria e.d. Aan het eind van deze dag wordt ingegaan op het maken van een eigen praktijkwebsite.
Jeanne Janssen, bureausecretaris van de NVVP is op beide dagen aanwezig om informatie te geven.

Het programma ziet er globaal als volgt uit: • Ondernemen in de zorg. Wat is dat voor markt? • Welke eigenschappen heeft een ondernemer? • Hoe ziet mijn ideale praktijk er uit? • Uw eigen praktijk in 5 stappen.

• Informatie over praktijkautomatisering, wet- en regelgeving, DBC’s en zorgverzekeraars.

Data in 2013

► 6 en 27 september 2013 (10-17 uur)
Deze workshop is volgeboekt. U kunt zich opgeven voor de wachtlijst. ► 25 oktober en 29 november 2013 (10-17 uur)

Locatie Regardz La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht (boven de Bijenkorf, nabij CS)
Duur workshop 10.00 – 17.00 uur, incl. luxe lunch
Kosten € 495,= incl. gratis instroming als NVVP-lid in het lopende kalenderjaar (deelname is pas verzekerd na betaling van de kosten). Overmaking op rek.nr. 699149460 tnv NVVP Utrecht ovv Workshop.
Deelnemers Minimaal 6, maximaal 18
Leiding Arnoud van Buuren, vrijgevestigd arts/psychotherapeut
Focus
Inspiratie, motivatie, informatie

Deelnemers aan de workshop krijgen het boek De ondernemende psychotherapeut, geschreven door voormalig voorzitter Dick Bouman, voorafgaand gratis thuisgestuurd. Dit ter voorbereiding op de workshop.

Bel voor meer informatie met Jeanne Janssen, 030-2364338. Schrijf tijdig in!

Inschrijfformulier