De boetelijst…geautomatiseerd

0
Er zijn vele situaties denkbaar waarin het zin heeft zelf eens te kijken welke boetes de Arbeidsinspectie op zou kunnen leggen, bij een bezoek aan het bedrijf. Niet alleen als naar uw mening de werkgever tekort schiet, maar ook als overleg en samenwerking positief verlopen: ook dan kan het immers nuttig zijn (samen) scherp te blijven en met behulp van deze verkorte boetelijst een soort ‘audit’ uit te voeren.

Om het u gemakkelijker te maken (en vooral veel rekenwerk te besparen), kunt u gebruik maken van het onderstaande rekenprogramma. Alle bedragen zijn vermeld in euro’s.

Ga daarbij bij voorkeur te werk zoals hieronder aangegeven:

1. Print het formulier uit 2. Maak een ronde door het bedrijf 3. Noteer de door u gesignaleerde overtredingen op dit formulier

4. Voer daarna de geconstateerde overtredingen als volgt in het programma in:

  • geef eerst aan hoeveel mensen in uw bedrijf werkzaam zijn (vraag ‘nul’) en klik op ‘Bereken de correctiefaktor’ (anders werkt het programma niet)
  • klik als een bepaalde overtreding zich daadwerkelijk voordoet op de knop ‘Overtreding? Klik hier!’
    Sla de vraag over als er geen sprake is van een overtreding
  • geef vanaf vraag 7 ook aan hoeveel mensen aan deze overtreding worden blootgesteld, en hoe vaak de betreffende overtreding in het bedrijf gesignaleerd wordt. Doe dit door het juiste rondje aan te vinken.

Deze extra gegevens zijn nodig, omdat ook de Arbeidsinspectie deze meetelt bij het berekenen van de boetebedragen.

Let op: ingeval van recidive (de Arbeidsinspectie constateert dezelfde overtreding voor de tweede maal of meer) gelden extra hoge bedragen, die niet in dit programma zijn verwerkt! 

Zonodig kunt u met “reset” het berekende bedrag weer leegmaken en alsnog de juiste keuzerondjes aanklikken. 

Aan het eind van het formulier treft u tenslotte een drukknop aan waarmee het totaal van alle afzonderlijke boetes wordt berekend. Met ‘reset’ maakt u het hele formulier weer blanco.