Arbosite FNV Bondgenoten: checklist veilig werken met heftrucks

0
 

Arbo, is dat de arbowet? Arbo, is dat de arbodienst, die me voor een gesprek oproept als ik ziek ben?

Arbo, is dat de Arbeidsinspectie?

Allemaal uit het leven gegrepen vragen, en stuk voor stuk evenzovele misverstanden. Vandaar deze korte toelichting.

Arbo is niet meer en niet minder dan de afkorting van het woord arbeidsomstandigheden. En arbeidsomstandigheden, dat zijn de omstandigheden waaronder u uw werk verricht: werkt u veilig, werkt u gezond, en houden uw werkgever en u voldoende rekening met uw welzijn op het werk.

Arbeidsomstandigheden is dan ook niets anders dan de verzamelnaam voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, in de wandeling ook wel ‘VGW’genoemd. De toevoeging ‘M’ die nogals eens gebruikt wordt staat voor ‘Milieu’.

Om nog even door te gaan:

Veiligheid = “Het beperken van de kans op incidenten die kunnen leiden tot lichamelijk letsel aan werknemers”.

Gezondheid = “Het tegengaan van de kans op lichamelijke en geestelijke kwalen (ziekte) bij werknemers, tengevolge van de arbeidssituatie, zowel op korte als op lange termijn”. Zowel fysieke omstandigheden (lawaai, gevaarlijke stoffen) als niet-fysieke arbeidsomstandigheden (werkdruk, stijl van leidinggeven) kunnen leiden tot ziekte!

Welzijn = “Het zorgdragen voor een aantal in artikel 3 Arbowet als zodanige vermelde niet-fysieke aspecten in de arbeidsomstandighedenzorg, gericht op het verhogen van arbeidstevredenheid en arbeidsmotivatie”.

Zoals uit bovenstaande blijkt is “Welzijn” in de Arbowet verschillend van “welzijn” in ons dagelijks spraakgebruik. Wij bedoelen vaak met welzijn: welbevinden, lekker in je vel zitten op je werk. Dat kan een gevolg zijn van het “welzijn” zoals de Arbowet het hanteert, maar dat hoeft niet perse! Dit is het gevolg van het “uitkleden” van het Welzijnsbegrip tijdens een eerdere dereguleringsgolf van de Arbowet eind jaren 80.

Aandacht voor welbevinden van de medewerkers zal in de praktijk vaak plaatsvinden via de omweg van “aandacht voor de gezondheid”.

Veiligheid, gezondheid en welzijn hebben vaak alles met elkaar te maken: lawaai is ongezond (je wordt er doof van), maar ook onveilig (je hoort de waarschuwing van je kollega niet), en slecht voor het welzijn (het belemmert kontakt, je werkt geïsoleerd, je raakt geïrriteerd). Vaak zijn de begrippen niet goed van elkaar te scheiden. Bovendien is er ook vaak een – wat lossere – relatie met milieuproblemen: lawaai valt ook onder het milieuvergunningenstelsel (vanwege de hinder voor omwonenden).

TERUG NAAR TOP PAGINA