NVVP | Praktijkvoering

0

Privacy in de DBC-productstructuur

De DBC-productstructuur zal de komende jaren voortdurend in ontwikkeling blijven. De NVVP zal nauwlettend blijven volgen of het beroepsgeheim van de psychotherapeut daarbij niet wordt geschonden. De huidige DBC-productstructuur is feitelijk een classificatiesysteem. De grofmazige vermelding van de code van de primaire diagnose op de declaratie wordt vooralsnog niet als problematisch gezien. Verdere detaillering daarentegen wordt als onwenselijk beschouwd.
Vanuit het oogpunt van de privacy van de cliënt hanteert de NVVP als richtlijn, dat het standpunt van de belangenorganisatie van de cliënten aangaande de waarborging van de privacy van de cliënt leidend is. Deze belangenorganisatie heeft tot op heden aangegeven akkoord te gaan met de huidige DBC-productstructuur. De NVVP zal nauwe contacten met de cliëntenorganisatie houden over onder andere dit onderwerp. Hieruit volgt dat de NVVP van mening is dat indien een cliënt de wens heeft om geen DBC gedeclareerd te krijgen en daarmee bewust afziet van een vergoeding vanuit de Zvw, het dan ook geen economisch delict mag zijn als de psychotherapeut geen DBC declareert en eveneens niet aanlevert aan DIS.

De NVVP is daarbij van mening dat de DBC-productstructuur in de GGz ten aanzien van de privacy van de cliënt niet moet afwijken ten opzichte van de DBC-productstructuur voor de somatische zorg. Een ander beleid in deze draagt namelijk het gevaar in zich van onnodige stigmatisering van de GGz-cliënt. De NVVP is van mening dat dit onwenselijk is.

DBC’s in de praktijk

Voor de praktische toepassing van de DBC’s in uw praktijk adviseren wij u om de volgende volgorde aan te houden bij het gebruik van documenten die u kunt inzien op het besloten ledendeel van deze website (Mijn NVVP):

► DBC, zo doe je mee (achtergrondinformatie).

► De spelregels, over de praktische kant van het registreren. Indien u niet op de hoogte bent van deze spelregels, loopt u het risico dat u cliëntgegevens niet goed registreert en deze niet goed of onvolledig gevalideerd krijgt, met als gevolg dat de uiteindelijke factuur onvolledig en dus onjuist is.

► De productstructuur met achtergrondinformatie over de factuuropbouw en wat u kunt aanbieden als zorgaanbieder: de samenstelling van de kostprijs, de tijdgrenzen, het aantal DBC’s.

► De documenten op Mijn NVVP bieden overige achtergrondinformatie.

► De inkoopgids DBC-GGZ 2011.

Basiscursus DBC’s voor GGZ-vrijgevestigden
DBC Onderhoud organiseert regelmatig cursussen voor startende GGZ-praktijkhouders, die zijn bedoeld voor iedereen die in het dagelijkse werk te maken krijgt met DBC’s in de tweedelijns GGZ. Zie voor meer informatie de website van DBC-Onderhoud.