NVVP | Wet- en regelgeving

0

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Deze wet regelt de relatie tussen u en de psycholoog / psychotherapeut. Het gaat hier om een ‘geneeskundige behandelingsovereenkomst’, waarvan u de opdrachtgever bent.
De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat u en uw behandelaar onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO is een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)