NVVP | Vergoedingsregeling

0

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.
Hieronder treft u de informatie aan die van nog van toepassing is tot 1 januari 2014. Vanaf die datum verandert er een en ander. De term eerstelijns psychologische zorg wordt vervangen door Generalistische Basis-GGZ en tweedelijns zorg (psychotherapie) heet voortaan Gespecialiseerde GGZ. In de aanloop daar naartoe, kunt u daarover meer lezen.

Van de eerstelijns psychologische zorg worden tot 1 januari 2014 slechts vijf sessies vergoed. De diagnose aanpassingsstoornis komt niet voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen.

Het bedrag dat u per sessie vergoed krijgt is afhankelijk van: • Het tarief dat de gz-psycholoog of eerstelijnspsycholoog vraagt (dit tarief is vrij). • Het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar met uw zorgverzekeraar (het staat de behandelaar vrij hier al dan niet voor te kiezen; bij een contract krijgt u meer vergoed). • Het deel van de nota dat uw zorgverzekeraar betaalt (zie de polis van uw basisverzekering).

De overige kosten komen voor uw rekening. Vanuit de aanvullende polis wordt vaak nog een extra aantal sessies vergoed. Per sessie bent u in ieder geval € 20,= eigen bijdrage verschuldigd. Deze kosten komen bovenop het wettelijk verplichte eigen risico van € 220 in 2012 en € 350 in 2013. Voor een vergelijking van het aanbod vanuit de zorgpolissen van de diverse zorgverzekeraars zie ook www.zorgverzekering.net.

Generalistische Basis-GGZ

De eerstelijns zorg heet met ingang van 2014 Generalistische Basis-GGZ en bestaat uit vier prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch, die alle worden vergoed vanuit de basisverzekering. Tenminste, als u een naturapolis heeft en uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft hij/zij dat niet, dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%. Als u een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welke percentage dat is. De eigen bijdrage komt met ingang van 2014 geheel te vervallen. 

Psychotherapie ofwel per 2014: Gespecialiseerde GGZ, wordt -met uitzondering van psychoanalyse, de diagnose aanpassingstoornissen, en de DBC-hoofdgroep ‘andere aandoeningen die reden voor zorg zijn’- in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

No show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Uw therapeut informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Heeft u een naturapolis? Uw zorgverzekeraar koopt zorg voor u in (in juridische termen: u heeft recht op zorg). De zorgverzekeraar heeft voor alle vormen van zorg afspraken gemaakt met specifieke zorgaanbieders (deze zijn gecontracteerd). Uw volledige kosten worden vergoed wanneer u zorg afneemt bij een aanbieder waarmee uw verzekeraar een contract heeft. U hoeft de rekening niet voor te schieten, de zorgaanbieder stuurt deze direct door naar uw verzekeraar. U moet soms een (deel) van de kosten zelf betalen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw verzekeraar geen afspraken heeft. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis kan uw zorgverzekeraar zorg hebben ingekocht, maar dat hoeft niet (in juridische termen: u heeft recht op vergoeding van kosten van zorg). Als uw zorgverzekeraar geen zorg heeft ingekocht, is er sprake van een pure restitutiepolis (zie onder). Als uw zorgverzekeraar wel zorg heeft ingekocht, is er sprake van een (gedeeltelijke) gecontracteerde restitutiepolis (zie onder).

Bij een pure restitutiepolis is het mogelijk dat u de rekening eerst moet voorschieten. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders heeft gemaakt over de betaling. Dan hoeft u niet voor te schieten.

Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar u het wettelijke tarief of een marktconforme vergoeding terug.

Bij een (gedeeltelijk) gecontracteerde polis krijgt u alleen alle kosten vergoed als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt (deze zijn gecontracteerd). Als u naar een andere zorgaanbieder dan de gecontracteerde gaat, moet u soms een (deel) van de rekening zelf betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.

Heeft u een combinatiepolis?

U heeft voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Uw zorgaanbieder kan voor het restitutiegedeelte ook afspraken gemaakt hebben met specifieke zorgaanbieders, er is dan sprake van eengedeeltelijk gecontracteerde polis (zie de uitleg hierboven bij ‘restitutiepolis’).

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan [email protected] of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Klik op het logo om naar de website te gaan.