NVVP | Hoe te handelen bij klachten over de behandelaar?

0

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het Tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Adressen

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Postbus 20302 2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges:

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht) Postbus 84500 1080 BN Amsterdam telefoon 020 3012510

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)

Postbus 97831 2509 CE Den Haag

telefoon 070 3500973

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

(Noord-Brabant, Limburg)Postbus 61 5600 AB Eindhoven telefoon 040 2328599

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)

Postbus 11144 9700 CC Groningen telefoon 050 5992641

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)

Postbus 10067 8000 GB Zwolle

telefoon 038 888444

Klachtrecht van clienten (folder NPCF)