NVVP | Folder voor cliënten en verwijzers

0

Folder voor clienten van vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog is het belangrijk te weten wat u kunt verwachten: hoe bijvoorbeeld de vergoeding bij de vrijgevestigden is geregeld en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Deze brochure informeert u daarover.