NVVP | Lid worden

0

De NVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen in contacten met de overheid, zorgverzekeraars, andere beroepsorganisaties, politiek en media. De NVVP-site is door het Landelijk Overleg Versterking Eerste lijn (LOVE) als betrouwbare bron van informatie opgenomen in de zoekmachine op www.samenwerkingindeeerstelijn.nl.

Workshop

Voor de opzet van een eigen praktijk heeft de NVVP een speciale workshop ontwikkeld. Deelnemers kunnen daarmee gratis instromen als lid van de NVVP. Medewerkers van het landelijk bureau kunnen daarnaast telefonisch behulpzaam zijn.

Visitatie

Het lidmaatschap van de NVVP staat garant voor kwaliteit. Leden van de NVVP nemen daarom deel aan het visitatietraject, dat tot doel heeft de kwaliteit van de praktijkvoering aan te scherpen op basis van de door de NVVP ontwikkelde Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestige ggz-praktijk.

ROM-portal

Leden van de NVVP kunnen deelnemen aan de ROM-portal, die van belang is in de ontwikkeling van een taal voor kwaliteit voor de gehele sector. De meeste zorgverzekeraars honoreren deelname aan de NVVP-portal met een hoger tarief.

Klachtenregeling

Leden van de NVVP zijn automatisch aangesloten bij de NVVP-klachtenregeling en kunnen gratis gebruikmaken van de NVVP-Klachtencommissie. Elke BIG-geregistreerde zorgverlener is verplicht een klachtenregeling te hebben. Daarnaast is een aantal mediators actief, die waar mogelijk kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leden en hun clienten.

Juridisch advies

Het NVVP-bureau heeft weliswaar geen jurist in dienst, maar is wel op de hoogte van de voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten relevante wet- en regelgeving. Waar nodig kan het bureau terugvallen op juristen, gespecialiseerd in gezondheidsrecht.

Zoekmachine

Men kan als lid worden vermeld op de database van de website, waar cliënten en verwijzers kunnen zoeken naar een vrijgevestigde gz-psycholoog of psychotherapeut/klinisch (neuro)psycholoog in hun omgeving. Het NVVP-bureau verwijst cliënten daarnaast regelmatig telefonisch naar haar leden. NVVP-leden kunnen bovendien worden opgenomen op het GGZ-deel van de overheidswebsite KiesBeter.nl.

Vermelding wachttijden

Sinds 1 januari 2010 zijn psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen verplicht hun aanmeldings- en behandelingswachttijd in categorieen op internet te publiceren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is akkoord gegaan met vermelding van deze gegevens op de NVVP-site. De wachttijdgegevens op de NVVP-site zijn afgestemd op de regelgeving.

Verzekeringen

De vereniging biedt de leden enkele samengestelde verzekeringspakketten met een gunstige verhouding van kosten en voorwaarden. Het betreft o.a. de verzekeringen die van belang zijn voor de vrijgevestigde praktijkvoering, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Korting op BSL Psychologie Totaal

Leden van de NVVP krijgen 20% korting op een abonnement BSL Psychologie Totaal. BSL Psychologie Totaal geeft online toegang tot  18 vaktijdschriften (inclusief archief), diverse boeken en online-nascholing.

Nieuwsbrief

Leden van de NVVP worden op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen via de Nieuwsbrief die per email wordt toegezonden en daarna op de website wordt geplaatst.

Magazine

Leden van de NVVP ontvangen een keer per kwartaal het NVVP-magazine, waarin diverse vakmensen aan het woord komen over wisselende thema’s die relevant zijn voor de vrijgevestigde praktijkhouder.

Eigen website

Leden van de NVVP kunnen tegen een abonnementskorting van 30% een eigen website bouwen via www.praktijkinfo.nl/ggz.php, een onderneming van Bohn Stafleu van Loghum waarmee de NVVP een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan.

Annonces

Leden kunnen gratis een annonce plaatsen in de diverse rubrieken op de website.

De NVVP streeft na:

  • Het bevorderen van een aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg door vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten;
  • Bevorderen van vakbekwame beroepsuitoefening;
  • Behoud van de erkenning van het beroep psycholoog en psychotherapeut;
  • Facilitatie van opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde praktijk;
  • Adequate samenwerking en afstemming met relevante andere veldpartijen in de GGZ;
  • Adequate belangenbehartiging extern;
  • Maatschappelijke positionering van vrijgevestigden;
  • Een adequaat functionerende interne vereniging;
  • Adequate communicatie in- en extern;
  • Faciliteren in kwaliteitsinstrumenten zoals de praktijkvisitatie, kwaliteitscriteria en de ROM-portal.

Zie ook de folder over de NVVP met uitgebreide informatie over het lidmaatschap.