NVVP | Annonces

0

 ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’ is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en bevat veel praktijkverhalen. Het is geschreven door Roy Kessels (o.a. hoogleraar in Nijmegen), Frans Hoogeveen (o.a. lector aan de Haagse Hogeschool), Irmgard van Dixhoorn (psychogerontoloog) en Ruud Dirkse (directeur zorginnovatiebureau). (Op)nieuw geleerd, oud gedaan is het tweede boek van Kosmos Uitgevers in de reeks Moderne dementiezorg. Het eerste deel van deze reeks, onder de titel Had ik het maar geweten, is inmiddels één van de best verkochte informatieve boeken over dementie. Veel mensen denken dat mensen met dementie niks meer kunnen leren. In het boek tonen de auteurs op basis van wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkvoorbeelden aan dat deze aanname niet klopt. Toepassing van het lerend vermogen vraagt om een structurele en consequente aanpak van familieleden en zorgverleners. De resultaten zijn groot, zoals:

· Meer zelfredzaamheid en minder afhankelijkheid

· Een beter zelfbeeld van de persoon met dementie, meer eigenwaarde

· Toepassing van moderne hulpmiddelen

· Afleren van probleemgedrag

Bij de zorginstelling waar Irmgard van Dixhoorn werkt, kent men zelfs geen gesloten afdelingen voor mensen met dementie meer, mede dankzij consequent toepassen en aanspreken van het lerend vermogen. De theorie van het leren bij dementie wordt in de eerste 100 pagina’s van het boek uitgelegd: hoe werkt dit in de aangetaste hersenen, wat werkt wel en niet, wat is het belang van leren bij dementie. In het tweede deel staan 67 uitgebreide praktijkverhalen, die zijn aangeleverd door familieleden en zorgverleners. Het boek is aantrekkelijk vormgegeven, met o.a. veel toelichtende foto’s.

Bij het boek hoort een website: www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl. Hier vindt u meer informatie over het boek, kunt u voorbeeldpagina’s bekijken en staat een kort filmpje met een kort interview met Roy Kessels.