NVVP | Annonces

0

In het jaar dat het BIG-register voor gezondheidspsychologen 12½ jaar bestaat, verschijnt het Handboek voor gz-psychologen. Maar liefst 69 toonaangevende auteurs beschrijven in dit boek wat een gz-psycholoog is en kan. Voor het eerst staat niet de cliënt of de stoornis centraal, maar de gz-psycholoog zelf. Wat is de rol van gezondheidspsychologen? Wat zijn hun specifieke competenties en hoe vertalen die zich naar de beroepspraktijk? Deze vragen staan centraal in het baanbrekende Handboek voor gz-psychologen.
In 48 bijdragen geven de auteurs hierop antwoord door telkens het eigene van het beroep van de gz-psycholoog te beschrijven. Er komen onderwerpen aan de orde als diagnostiek en indicatiestelling, psychologische behandelingen, juridische en ethische aspecten en opleidingen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de verschillende sectoren waarbinnen gz-psychologen werkzaam zijn. Anders dan in andere handboeken, waarin de casuïstiek vaak over cliënten gaat, staat ditmaal de gz-psycholoog zelf centraal. Een onmisbaar boek voor de snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen, waarvan er inmiddels meer dan 12.000 zijn in Nederland.

Redactie: Marc Verbraak, Sako Visser, Peter Murris, Kees Hoogduin Uitgever: Boom Verschenen: september 2011 Omvang: 640 p.

ISBN: 9789085064466

Prijs: € 69,50

Terug naar het overzicht