Onveiligheid spoort niet

0

Werknemers op en rond de spoorwegen worden regelmatig geconfronteerd met agressie en de gevolgen daarvan. Spoordirecties en overheid komen wel met omvangrijke plannen, maar of die daadwerkelijk de problemen oplossen is maar zeer de vraag.
Soms lijkt het tegendeel zelfs het geval. Zo zal bijvoorbeeld de verloedering op en rond de spoorwegen alleen maar verder toenemen als in het weekend de loketten al om 20.00 uur sluiten. En dat terwijl de politie-ondersteuning bij problemen en incidenten nu al zeer te wensen overlaat.

Enkele feiten over agressie en geweld bij – onder andere – de spoorwegen
(uit het in opdracht van de regering uitgevoerde onderzoek «Geweld tegen werknemers in de (semi-) openbare ruimte»:

  • 71% van alle onderzochte werknemers is de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met verbaal geweld
  • 31% van alle werknemers is geconfronteerd met serieuze bedreigingen (o.m. poging tot slaan, stompen of schoppen). Met name veel treinconducteurs (63%) en politieagenten (53%) zijn met deze vormen van geweld geconfronteerd
  • 28% van de onderzochte werknemers kreeg de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken met fysiek geweld; ook hier geldt dat vooral treinconducteurs (59%) en politieagenten (55%) slachtoffer werden van fysiek geweld
  • uit de politiemonitor bevolking blijkt dat eenderde van de Nederlanders zich wel eens onveilig voelt; bij de werknemers is het percentage dat zich onveilig voelt op het werk ruim 2 x zo hoog (67% versus 31% Nederlandse bevolking)
  • slechts 38% van de werknemers is van mening dat hun veiligheid, rekening houdend met de aard van het werk, voldoende wordt gewaarborgd door hun organisatie
  • veel werknemers geven toe aan bedreigingen met geweld (29%); vooral treinconducteurs (66%) en huisartsen (44%) geven vaak toe, bij politieagenten en penitentiair inrichtingswerkers is dit percentage laag vergeleken met andere beroepsgroepen (17% en 11%).

Naast deze ‘zichtbare onveiligheid’, waarmee zowel personeel als reizigers te maken hebben, neemt ook de ‘onzichtbare onveiligheid’ gevaarlijke vormen aan: achterstallig onderhoud, slechte communicatie tussen directie en werknemers en de droevige toestand van sommige baanvakken. En daar hebben zowel het personeel als de reiziger last van!

Campagne

FNV Bondgenoten wil hier werk van maken. Daarom is in januari 2002 de campagne “Onveiligheid spoort niet!” van start gegaan. Tijdens deze campagne zijn concrete signalen en gebeurtenissen verzameld die het ‘spoorwerk’ onplezierig of zelfs onmogelijk maken. Deze inventarisatie – gebundeld in een “Roodboek”- is op 17 april 2002 overhandigd aan de betrokken directies en overheden. Op deze manier trachten wij de druk op te voeren, zodat er uiteindelijk werkelijke oplossingen worden geboden voor de bestaande problemen.

FNV Bondgenoten maakt er werk van: vertel het je collega’s die nog geen lid zijn van de grootste vakbond!

lidwordenspoorveilig-7882932