Onveiligheid spoort niet

0

40% van de onderzochte voorvallen ging  gepaard met flinke communicatieproblemensleutelwoorden:
à versnipperde, uit elkaar gehaalde organisatie
à over de schutting gooien problemen
à te afhankelijk van (slecht werkende) automatisering