0

Onveiligheid spoort niet

Cijfers (1)

Cijfers…(2)

40% desgevraagd: ernstige communicatieproblemen tijdens voorval
38,5% desgevraagd: meldingen worden niet goed afgehandeld
11,6% wel tevreden over afhandeling melding

Cijfers…(2)

Agressie (1)

…49,5% van de voorvallen (206x)
…waarvan 40% verbaal geweld
…15% dreigen met geweld
…26% daadwerkelijk geweld

Agressie (2)

Kern v.d. problemen:
slechte kwaliteit werkt agressieverhogend
‘ontmenselijking’ spoorbedrijf
teveel bouwen op techniek
veel geld en tijd, maar…
coördinatie?
continuïteit?
resultaten
maatregelen zonder randvoorwaarden
gebiedsgebonden rijden geen oplossing

Agressie (3)

Voorstellen FNV Bondgenoten:
coördinatie versterken
doen wat we afspreken (bewaken)
resultaten meten met kritische prestatie-eisen
opleiding, training, kwalificatie
gezamenlijke aanpak alle betrokkenen

Materieel (1)

ruim 10,5 % van de voorvallen
vaak overslaan korte-termijn onderhoud en controles
preventief onderhoud verdwenen?
wordt niet altijd erkend als veiligheidskwestie
elkaar versterkende faktoren:
   onderhoudsachterstand/ bezuinigingen
   materieelgebrek, hoge benuttingsgraad
   onderhoudscapaciteit/onderdelenvoorraden

Materieel (2)

Voorstellen FNV Bondgenoten
preventief onderhoud nieuwe stijl
doorlichten onderhoudsnormen vanuit veiligheidsoogpunt
onderhoudscapaciteit op peil
‘niet rijden’ advies monteur bindend

Stations (1)

9% van de voorvallen
vooral: vandalisme,  verloedering en onvoldoende onderhoud
trekken stations agressie aan?
verantwoordelijkheidsdiskussie
problemen met Maximum Service Concept

Stations (2)

Voorstellen FNV Bondgenoten:
werk aan stationsuitstraling en licht
harde afspraken in onderhoudscontracten
stationsbeheerder
meer bemensing
betere EHBO

Railinfrastructuur (1)

ruim 6% van de voorvallen
bezuinigingen/ achterstanden
bureaukratische procedures
niet altijd erkend als veiligheidsprobleem
elkaar versterkende aspecten: – versnippering: krimpende veiligheidsmarges – overheidsinvesteringen in mega-projecten – verminderen preventief onderhoud

– toenemende benutting spoorwegnet

Railinfrastructuur (2)

Voorstellen FNV Bondgenoten
periodieke en openbare inventarisatie
herstelplan
doorlichten onderhoudsnormen
preventief onderhoud nieuwe stijl
onderhoudsvensters ook in de dag

Communicatie (1)

40% van de onderzochte voorvallen ging  gepaard met flinke communicatieproblemen
sleutelwoorden:
à versnipperde, uit elkaar gehaalde organisatie
à over de schutting gooien problemen
à te afhankelijk van (slecht werkende) automatisering

Communicatie (2)

Voorstellen FNV Bondgenoten
compenseer de versnippering of hef hem op (directe contacten)
PM ‘terug naar de werkplek’
tegengaan ‘soepele’ interpretatie van veiligheidsnormen, eventueel sancties
betere informatie- en communicatiesystemen

Voorvallen melden (1)

in 38,5% van de onderzochte voorvallen (zeer) ontevreden over afhandeling; slechts 11,5% tevreden
geldt voor personeel én reizigers
werknemers: vele meldprocedures
reizigers: hoge melddrempel
frontliners-problemen worden vaak niet begrepen door managers en op kantoren
terughoudendheid met melden: angst voor represailles, vuile was niet buiten hangen,…

Voorvallen melden (1)

Voorstellen FNV Bondgenoten
ombudsman ‘spoorwegveiligheid’ voor iedereen
afspraken over bescherming klokkenluiders
strakke terugkoppelingsprocedure bewaken

Conclusies (1)

Agressieproblematiek:
Jarenlange inspanningen, veel tijd en geld, maar onvoldoende resultaten
Veiligheid materieel, railinfra en stations
Kritiek punt werd genaderd
Vruchten van jarenlange bezuinigingen
Vruchten van versnippering

Conclusies (2)

Voorstellen FNV Bondgenoten:
rol vakbond versterken, zonder anderen voor de voeten te lopen
steekwoorden:
faciliteren
signaleren,
bewaken
aanjagen
ààà spoorweg-arbo-3 daagse