Onveiligheid spoort niet

0

Laatste update: 22 januari 2002

De afgelopen week zijn bijna driehonderd concrete incidenten gemeld bij FNV Bondgenoten over onveilige situaties op en rond het spoor. Een eerste beeld laat zien dat ruim eenderde van de meldingen gaat over sociale onveiligheid, het overige deel van de meldingen gaat over gebrekkig onderhouden treinen en baanvakken, die voor onveilige situaties kunnen zorgen. FNV Bondgenoten riep eind december het personeel op om onveilige situaties aan de vakbond door te geven. De meldingen vormen een goede basis voor het Roodboek dat de bond in april zal presenteren.

FNV Bondgenoten zal de komende periode 12 regionale bijeenkomsten organiseren om met leden en niet-leden dieper in te gaan op de binnengekomen meldingen. Doel van de bijeenkomsten is een helderder en completer beeld te krijgen van de onveilige situatie bij de NS en gezamenlijk na te denken over oplossingen. Vervolgens wil de bond samen met de directies van de verschillende NS-onderdelen en de verzelfstandigde onderdelen en de politiek werken aan het verbeteren van de situatie.

station_trein-4288269 Tweederde van de gemelde incidenten hebben betrekking op de baanvakken, de treinen en de stations. Wat hier vooral opvalt is de grote diversiteit. FNV Bondgenoten bestuurder Berghuis; ‘Alles lijkt voor te komen; kapotte deuren, ontbrekende of oude brandblussers, defecten aan de motoren, hele vieze treinen, verloederde stations, kapotte seinen, slechte stukken spoor en

slecht onderhouden bovenleidingen’.

Minder divers is de door de melders genoemde oorzaak van al deze problemen. De onderhoudscapaciteit lijkt te zijn afgenomen en problemen worden minder snel opgelost door de afhankelijkheid van andere NS-onderdelen. Voorheen kon een flink aantal problemen zelf of binnen het eigen onderdeel worden opgelost. Veel van de gesignaleerde problemen leiden niet direct tot ongelukken, maar maken het werk er niet gemakkelijker op.

Het schrijnendst zijn de meldingen over sociale onveiligheid. Berghuis: ‘Het drama achter deze verhalen is met geen pen te beschrijven. Veel melders geven aan dat dergelijke incidenten in

hun geval hebben geleid tot ziekmelding en zelfs de WAO. Een conducteur gaf aan scheldpartijen al de normaalste zaak van de wereld te vinden. Maar vaak blijft het niet bij schelden, spugen,

bedreigingen en lichamelijk geweld tegen NS-personeel lijken bijna dagelijkse kost’. Personeelsgebrek bij de Spoorwegpolitie zorgt ervoor dat conducteurs vaak geen ondersteuning kunnen krijgen in dergelijke situaties.