GGZ in de basisverzekering

0

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Van de eerstelijnspsychologische zorg worden 8 sessies vergoed. Het bedrag dat u vergoed krijgt is afhankelijk van:
• Het tarief dat de gz-psycholoog of eerstelijnspsycholoog vraagt. (Dit tarief is vrij.)
• Het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar met uw zorgverzekeraar. (Het staat de behandelaar vrij hier al dan niet voor te kiezen. Bij een contract krijgt u meer vergoed.)
• Het deel van de nota dat uw zorgverzekeraar betaalt. (Zie de polis van uw basisverzekering.)
De overige kosten komen voor uw rekening. Vanuit de aanvullende polis wordt vaak nog een extra aantal sessies vergoed. Per sessie bent u in ieder geval € 10,= eigen bijdrage verschuldigd.

Psychotherapie wordt -met uitzondering van psychoanalyse- in principe onbeperkt vanuit de basisverzekering vergoed en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar treft u aan op www.kiesbeter.nl/Zorgverzekeringen/polisvanverzekeraar/gewensteverzekeraars/. Wat dit alles voor u betekent, kunt u lezen in de onderstaande informatie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here