Red de arbowet

0
  1. Het goed uitvoeren en naleven van de arbowet wordt steeds moeilijker, omdat de regering elke paar jaar de wet ingrijpend meent te moeten wijzigen
  2. De regering zet de bescherming van gezondheid en veiligheid van werknemers op de tocht met haar plannen om de arbowet verregaand uit te kleden
  3. De regering houdt vooral rekening met de wensen van werkgevers, en veel te weinig met het feit dat nog steeds veel te veel werknemers dagelijks blootstaan aan gevaren voor veiligheid en gezondheid.

Vroeger gingen wetten een half mensenleven mee. De voorloper van de arbowet – de veiligheidswet van 1934 – haalde zelfs de respectabele leeftijd van 50 jaar. Tussen 1983 en 1988 werd de eerste arbowet ingevoerd. In 1994 volgde de eerste grote wijziging, omdat de Nederlandse wet moest worden aangepast aan de Europese regels. November 1999, amper 5 jaar later, werd de huidige arbowet van kracht. En nu -in 2004 – wil staatssecretaris Rutte de arbowet verregaand omgooien.
Voor werknemers én werkgevers betekent dit dat ze meer tijd kwijt zijn aan het uitzoeken welke veranderingen er nu weer op til zijn, dan aan het realiseren van betere arbeidsomstandigheden

Staatssecretaris Rutte vindt 30 tot 40% van de arboregels overbodig.
Omdat ze niet nodig zijn voor een veilige en gezonde werkplek? Nee, enkel en alleen omdat ze – zo denkt hij – werkgevers teveel geld kosten. Daarbij verspreidt hij nogal wat onwaarheden over de hoeveelheid arboregels die er zouden zijn.

Veilig en gezond werken: veel werknemers vinden dit erg belangrijk. Zeker nu. Je moet er niet aan denken door een ongeluk of beroepsziekte uitgeschakeld te worden. Dan wachten enorm inkomensverlies of lange rechtszaken.Van de WAO als vangnet is immers bijna niets meer over. De arbowet verwacht van werkgevers en werknemers dat ze samen werken aan een gezonde en veilige werkplek. Maar de regering geeft wel een erg slecht voorbeeld door steeds vaker werknemers buitenspel te zetten, en door in zijn plannen alleen rekening te houden met de – vaak kortzichtige – wensen van werkgevers.

Meer informatie: klik op één van de volgende keuzemogelijkheden: