Red de arbowet

0

Eind 2003 bracht werkgeversorganisatie VNO/NCW een lijvig rapport uit met voorstellen om de arbowet te strippen. Rode draad: Nederland mag beslist niet meer doen dan de Europese regels voorschrijven. Want dat schaadt de concurrentiepositie. Nu is het een misverstand te denken dat Nederland zo ver voor loopt In Europa. In België bijvoorbeeld zijn de regels rondom pesten en agressie een stuk strenger dan in Nederland. En in de Scandinavische landen zijn de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen weer een stuk steviger. Pijnpunt voor VNO/NCW zijn o.a. het Nederlandse beleid rondom oplosmiddelen en lawaai. Voor oplosmiddelen kent Nederland, na jaren onderzoek en diskussie een vervangingsplicht: daar waar mogelijk moeten produkten die oplosmiddelen bevatten vervangen worden door produkten die minder schadelijke stoffen bevatteb. ‘Het probleem bij de bron aanpakken’ heet dat. Niet zo gek als je weet dat duizenden schilders, tapijtleggers en anderen hun oude dag moeten doorbrengen met door oplosmiddelen aangetaste hersenen.

Voor lawaai stelt Nederland iets strengere normen dan Europa: vanaf 80 decibel moet de werkgever gehoorbescherming beschikbaar stellen, en vanaf 85 decibel moet hij zoeken naar echte oplossingen.

Te streng? Europese deskundigen zijn het erover eens dat het menselijk gehoor al beschadigd wordt als het te lang blootstaat aan geluid van 75 decibel of meer! Recentelijk gaf Forum, het opinieblad van VNO-NCW op basis van dit rapport een top 10 van te schrappen regels.

Naast het volledig afschaffen van de verplichte aansluitng bij een arbodienst, pleit VNO-NCW onder andere voor het uit de arbowet halen van eisen t.a.v. het klimaat op de werkplek, verlichting, meubilair en beeldschermwerk. Eisen die – voorzover ze in de arbowet verwoord zijn – vaak rijkelijk vaag zijn, maar desondanks de werkgevers kennelijk te ver gaan.

FNV Bondgenoten heeft de tien punten van VNO-NCW voor u tegen het licht gehouden.