Red de arbowet

0

Ook FNV Bondgenoten vindt dat de arbowet best voor verbetering vatbaar is. Toch lijkt elke vier-vijf jaar een ingrijpende wetswijziging wel erg veel van het goede. Alleen al door die vele wijzigingen zijn werkgevers, vakbonden en Ondernemingsraden veel teveel tijd kwijt met het doorgronden van nieuwe regels, het uitzoeken wat de overheid precies bedoelt heeft en het vertalen van de nieuwe regels naar de bedrijfspraktijk. Ook een vorm van ‘administratieve lasten’ …Enkele maanden geleden heeft de FNV een notitie uitgebracht: ‘Arbo Werkt!’ Daarin staan de FNV voorstellen voor verbetering van de arbowet. Enkele belangrijke voorstellen in die nota: goede arbeidsomstandigheden houden méér in dan een veilige werkplek. Plezier in het werk, ook wel omschreven als ‘welzijn’ is een belangrijke voorwaarde om een arbeidsleven lang gezond te werken. Niet getroffen te worden door ziekte en arbeidsongeschikheid hangt nauw samen met de bedrijfscultuur, de stijl van leidinggeven en de omgangsvormen in het bedrijf. Deze doelstelling zou in de wet moeten worden opgenomen. Veiligheid in de arbowet moet ook sociale veiligheid omvatten: de agressie waar met name werknemers in publieksfuncties (baliemedewerkers, treinconducteurs, buschauffeurs, winkelpersoneel veel te veel mee te maken krijgen elk bedrijf met meer dan 20 werknemers moet een arbocoördinator als ‘aanjager’ van het arbobeleid aanstellen de onafhankelijkheid van arbodiensten moet steviger geborgd worden. heldere wettelijke normen voor belangrijke arbeidsrisico’s als alleen-arbeid, te hoge werkdruk, burnout, agressie en ongewenst gedrag meer ongevalsonderzoek door de Arbeidsinspectie, gericht op het voorkomen van herhaling benutten van arboconvenanten om nieuwe op de praktijk gebaseerd arbonormen te ontwikkelen grotere pakkans voor bedrijven die de arbowet niet nalevenVoor de complete tekst van de FNV-voorstellen klik hier.

Voor een uitgebreidere reactie van de FNV op de werkgeversvoorstellen klik hier