Arbobondgenoten signaleert…

0

Tel: 030-2738738 ..   Email: klik hier

De arbotelefoon van FNV Bondgenoten is in eerste instantie bedoeld voor:

  • vakbondskaderleden
  • vakbondsbestuurders
  • leden van medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging, VGWM-commissie)

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

  • veilig en gezond werken (ook wel genoemd: arbeidsomstandigheden of arbo)
  • ziekte en reïntegratie, met uitzondering van ‘inkomensaspecten’

Hoe bereikt u ons?

Per fax, telefoon en e-mail kan de afdeling vier dagen per week bestookt worden met verzoeken om advies of informatie. Bij niet te ingewikkelde kwesties krijgt u binnen één werkdag antwoord.

Waarheen met andere vragen?

Bij de Klantenservice van FNV Bondgenoten – 0900-9690 (10 eurocent per minuut + kosten mobiele telefoon) helpt de bond u met al uw andere vragen, van lidmaatschap tot ontslag en CAO.