NVVP | Nieuwsdetail

0

De NVVP heeft op 5 september een factsheet gezonden aan de Vaste Kamercommissie voor VWS ten behoeve van de schriftelijke inbreng over de Jeugdwet op 12 september, met als onderwerpen: zorgen om uitvoering door gemeenten; alternatieve oplossing voor de beoogde stelselwijziging, behoud jeugd-GGZ in de Zvw; verzekerd recht op GGZ vervalt; kwaliteits-, veiligheids- en toezichtgaranties vervallen door de transitie; rechtsongelijkheid; verwijzing door huisarts, medisch specialist of jeugdarts; frictiekosten.

Lees hier de factsheet.