NVVP | Nieuwsdetail

0

LPGGz, GGZ Nederland, LVE, NIP, NVVP, NVvP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de Vaste Kamercommissie voor VWS op 29 augustus een position paper gestuurd, waarin zij nadrukkelijk aandacht vragen voor de nadelige gevolgen van de geplande overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. In dezelfde brief schetsen partijen een aantal alternatieven en geven zij aan graag mee te denken over de verbetering van geestelijke gezondheidszorg voor jeugd. De ondertekenaars maken zich ernstig zorgen over de richting die de regering kiest.

Partijen hopen dat de Kamercommissie het position paper wil betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Jeugdwet, waarvoor de commissie op 5 september een rondetafelgesprek organiseert. U kunt het position paper hier lezen.