NVVP | Nieuwsdetail

0

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft prestaties en tarieven voor de generalistische basis-GGZ (basis-GGZ) voor 2014 vastgesteld. Mensen die last hebben van een stoornis voor wie behandeling in de gespecialiseerde GGZ te zwaar en te duur is, kunnen voortaan terecht in de basis-GGZ. Met de prestaties die de NZa heeft vastgesteld kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgcontracten voor 2014 sluiten.

Op dit moment krijgen patiënten vanuit het basispakket maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Als dit niet genoeg is komen mensen snel in de tweedelijns zorg terecht. Door het invoeren van de basis-GGZ kan een aanzienlijk deel van de patiënten die nu in de gespecialiseerde GGZ wordt geholpen naar de basis-GGZ. In plaats van de vijf consulten biedt de basis-GGZ vijf prestaties, waarvan vier zorgprestaties elk een heel behandelingstraject omvatten van intake tot ontslag. De zorgvraag van de patiënt staat hier centraal. Dat kan gaan om het aantal consulten, maar ook om de combinatie van contact en e-health. Voor elke prestatie geldt één maximumtarief. De NZa heeft een vijfde prestatie vastgesteld die bestemd is voor twee specifieke situaties. De eerste situatie is dat patiënten in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog een consult in 2014 valt. In de tweede situatie gaat het om patiënten die naar de basis GGZ zijn verwezen en terugkomen bij de huisarts, omdat er geen stoornis is. Deze patiënten zouden in 2014 meteen hun hele eigen risico moeten betalen, omdat in de basis GGZ integrale tarieven gelden. De vijfde prestatie voorkomt dat. Deze situaties zullen in de loop van 2014 minder voorkomen, omdat het aantal overgangssituaties afneemt en het verwijzen steeds meer aansluit bij de nieuwe situatie. De prestatie geldt tot 2015 en de NZa monitort zorgvuldig of er vaak gebruik van wordt gemaakt. De huisarts krijgt een cruciale rol in de basis-GGZ. Die verwijst mensen naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Om huisartsen hierin te ondersteunen is al eerder de regeling POH-GGZ (praktijkondersteuners GGZ) verruimd. Huisartsen kunnen de inzet van de praktijkondersteuners verdubbelen van 4,5 naar 9 uur per week. Op de nota voor basis GGZ staat straks wie de behandelaars zijn en hoeveel tijd zij hebben besteed aan directe en indirecte patiëntgebonden zorg. Zo kunnen zorgverzekeraars de declaraties beter controleren.

De regelgeving van de NZa kunt u hier downloaden.

Meer informatie over de basis-GGZ en over de gespecialiseerde GGZ is gepubliceerd op Mijn NVVP, het ledendeel van de NVVP-site. Op 3 oktober organiseert de NVVP een informatieavond voor leden, onder meer over de invulling van de zorgcontracten op basis van deze nieuwe echelons.