NVVP | Nieuwsdetail

0

De NVVP organiseert op donderdag 3 oktober een informatiebijeenkomst over de invulling van de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ, die met ingang van 1 januari 2014 het nieuwe GGZ-landschap vormen. De bijeenkomst is niet alleen gericht op de technische en inhoudelijke aspecten van beide echelons, maar wil tevens de gevolgen ervan schetsen voor de zorgcontracten.

De afgelopen en komende weken staan voor de NVVP dan ook in het teken van het voeren van gesprekken / onderhandelingen met zorgverzekeraars over de contractvoorwaarden die zij gaan hanteren in hun inkoopbeleid voor 2014. De inhoud van de zorgcontracten zal vanwege de veranderingen namelijk een geheel ander gezicht krijgen. De resultaten van die gesprekken zijn voor vrijgevestigde GGZ-professionals van groot belang. De gedetailleerde agenda voor deze bijeenkomst, voorzien van de namen van de sprekers, wordt binnenkort bekendgemaakt. De bijeenkomst vindt plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht, van 19.00 tot circa 21.00 uur.