Links naar werkgeversorganisaties

0
 

Laatste update: 4 oktober 2002

VNO-NCW, de grote overkoepelende werkgeversorganisatie. Interessant zijn de thematische dossiers, onder andere over milieuzaken en arbeidsomstandigheden. Ook de moeite waard is de ledenlijst van VNO-NCW (veelal brancheverenigingen), met links naar de betreffende sites en e-mailadressen (04-10-02)

AWVN, (Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW) De AWVN is in 1996 ontstaan uit een samengaan van de Algemene Werkgevers-Vereniging AW-V en het Adviesbureau Arbeidszaken NCW. Vooral aktief in het begeleiden en adviseren van werkgevers bij b.v. CAO-aangelegenheden (04-10-02)

VNCI (Vereniging Nederlandse Chemische Industrie), de belangenorganisatie voor de Chemische Industrie. Jammer genoeg een erg beperkte site. Wel aardig zijn de vele links naar de internet-sites van aangesloten bedrijven. (04-10-02)

De BOVAG (Bond van Garagehouders) met af en toe ook aandacht voor arbeidsomstandigheden (b.v. in het kader van de gezamenlijk met de bonden opgezette arbo-campagne) (04-10-02)

De OSB, ondernemersorganisatie voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten (met uiteraard het nodige over het werken op ladders – glazenwassers – en de visie van de OSB daarop, die niet die van FNV Bondgenoten is…)(04-10-02)

De SVZ – ooit stond dat voor ‘Scheepvaartvereniging Zuid – nu voor de Havenondernemersvereniging Rotterdam. Gaat nogal eens ‘gebukt’ onder de spanning tussen economie (mainport-belangen) en milieu.(04-10-02)

De FME/CWM – werkgevers in de metaal- en elektrotechnische industrie (‘grootmetaal’) heeft een informatieve website die helaas slechts voor een klein gedeelte openbaar is. Het meeste is voorbehouden aan FME/CWM-lidbedrijven. (04-10-02)

KNV, Koninklijk Nederlands Vervoer, de werkgeversorganisatie in het beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer. Ook hier een deel dat alleen beschikbaar is voor leden. (04-10-02)