Arbosite FNV Bondgenoten: links verzuim en reïntegratie

0

Het LISV is per januari 2002 opgegaan in het UWV (Uitvoering Werknemers Verzekeringen) dat o.a. tot taak heeft te zorgen voor een adequate informatievoorziening over de uitvoering van een aantal sociale verzekeringenswetten (ZW, WW, WAO, Wajong, WAZ, BIA, WAGW/Rea en Pemba).

De site geeft onder andere informatie over reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers en er wordt een uitleg gegeven over de werking van de wet REA. Voor werkgevers is een REA-Pembawijzer beschikbaar. Verder enkele statistieken over aantallen arbeidsongeschikten e.d. (12-09-03)