Links over straling

0
 

Laatse update: 20 januari 2002

 • Jarenlang was het de start voor kritische informatie over EMF: nieuws, achtergronden, links, rapporten: Bridlewood Electromagnetic Fields (EMFs) Information Service . Met ingang van 2000 is de webmaster, Richard Woodley ermee gestopt.
  De inhoud van de site is te vinden op de site van de FEB (zie hieronder) en als zogenaamde zip-file (gecomprimeerd) ook te downloaden. Let wel: de informatie wordt niet meer ge-update, en weerspiegelt dus de stand van zaken eind 1999! (23-10-02)
 • The Radiation Information Network is een goed bijgehouden engelstalige site met veel interessante links op het gebied van “Radiation” in de meest ruime zin van het woord. Een aanrader ! (23-10-02)
 • FEB – The Swedish Association for the ElectroSensitive  Uitgebreide site over elektromagnetische straling en mobiele telefonie. (23-10-02)
 • Informatief en met veel links: de Nederlandstalige site over ‘Stralingsgevoeligheid’ van CJT v.d. Sanden (23-10-02)
 • new-9917415Uitgebreide informatie over deze zgn. ‘elektro allergie’ en achtergronden op de site van de ‘ werkgroep elektro-allergie’ (17-1-03)
 • The Radiation and Health Physics Page wordt bijgehouden door de Universiteit van Michigan en geeft o.a. veel basis-informatie over straling. Bestemd voor studenten en andere belangstellenden (23-10-02)
 • EMF-link is de site van Information Ventures Inc.Deze firma publiceert o.a. het maandblad EMF Health Report. De site van deze firma is slechts gedeeltelijk toegankelijk voor niet-abonnees. Toch is dit ‘openbare’ deel behoorlijk informatief, met samenvattingen van verricht onderzoek, vragen en antwoorden e.d. De site neemt zelf geen standpunt in over de vraag naar gezondheidsschade tengevolge van Elektromagnetische straling, maar geeft de diverse meningen en opvattingen weer. (23-10-02)
 • Veel aandacht voor elektromagnetische straling (EMF), maar ook voor andere omgevings-gerelateerde gezondheidsproblemen op de site van het National Institute of Environmental Health Sciences (Research on Environment-Related Disease). Het deel over EMS staat in de index onder de – hoe kan het ook anders – letter E (23-10-02)
  Het NIEHS is een onderdeel van het Department of Health and Human Services (DHHS), zeg maar het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid. De teneur: de risico’s van EMF zijn nog steeds niet precies duidelijk, verder onderzoek is absoluut nodig. Dat contrasteert toch enigszins met het ‘niets aan de hand verhaal’ dat Nederlandse overheden en onderzoekers nu al jarenlang verkopen. Het artikel ‘questions and answers-EMF in the Workplace’ is overigens ook al lange tijd op onze eigen Bondgenoten-arbosite te vinden.(23-10-02)
 • Zeer de moeite waard op dezelfde site van het NIEHS: Questions and answers on EMF (23-10-02)
 • De (Nederlandse) Gezondheidraad heeft ook e.e.a. over dit onderwerp laten horen: hun advies aan de bewindslieden staat op hun site. In één zin samengevat: maakt u zich vooral geen zorgen, de risico’s worden verwaarloosbaar klein geacht. (23-10-02)
 • De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geeft veel Engelstalige informatie over het internationale EMF-project: “…through its International EMF Project, the World Health Oranization is pooling resources and knowledge concerning health effects of exposure to EMF.” Interessant is verder de EMF Standards Worldwide Database, waarin van ieder afzonderlijk land de mate van bescherming tegen straling is te raadplegen. (23-10-02)
 • EMFacts Consultancy. Deze Australische site beschrijft onder andere een mogelijk verband tussen magneetvelden en vermoeidheidsziekte CFS (Chronic Fatigue Syndrome). (23-10-02)
 • Powerwatch the independent voice on electro magnetic fields (EMF) issues in the UK. Established in 1988 to help people learn more about electromagnetic fields and how these affect health. (23-10-02)
 • De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is een wetenschappelijke vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling. Via deze site geeft de vereniging informatie over allerlei stralingsgerelateerde onderwerpen. (23-10-02)
 • Ook de Europese Commissie heeft een site opgezet over “Radiation Protection” met o.a. een uitgebreid overzicht van publikaties op dit gebied. Engelstalig (23-10-02)
 • De Stralingsbeschermingsdienst van de Technische Universiteit Eindhoven geeft veel duidelijke informatie in hun “Straling en stralingsbegrippen in vogelvlucht – een inleiding in de wereld van straling en stralingsbescherming”. (23-10-02)
 • EMF-effects Links and information concerning electromagnetic field effects and electrical oversensitivity. (23-10-02)
 •