Links: daglicht op het werk

0
knop1_vgwm-5492618 Laatste update: 24 april 2003  

De Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid (SOLG) organiseert op 20 november 2002 een symposium over licht en gezondheid. Lees er alles over op hun website (26-08-02)

In het Reformatorische Dagblad van 27/11/2000 een artikel over een poging om gebrek aan daglicht met technische middelen te compenseren: een ‘lichtbad’ in de nachtdienst (21-05-02)

Kort en krachtig: de arbo en milieudienst van de VU over de noodzaak voldoende daglicht op het werk te hebben (21-05-02)

Op basis van het Bouwbesluit is een officiële NEN-norm ontwikkeld voor ‘Daglichtopeningen van gebouwen – Verkorte bepalingsmethode voor de equivalente daglichtoppervlakte van daglichtopeningen’, de NEN 2057. (herzien in 1997).Zoals al dit soort normen tegen betaling verkrijgbaar bij de Normshop van het NEN (vroeger: NNI) te Delft. (21-05-02).

Een technische beschouwing voorzien van illustraties over de “nieuwe opvattingen over daglichttoetreding” van juni 2000 beschrijft de uitgangspunten die aan het Bouwbesluit ten grondslag liggen (21-05-02)

De volledige tekst van het nieuwe Bouwbesluit dat per 1 april 2002 van kracht is (Staatsblad 410 van 7 augustus 2001) is hier te downloaden als PDF-dokument (let wel: 299 pagina’s, grootte 641 kB !) (21-05-02)