Smits

0

In de loop van zijn studie moet de toekomstige psycholoog ook beslissen over de keuze van paden en specialismen waarmee hij tijdens zijn werk te maken krijgt. Psychologie als zodanig is een zeer breed gebied van bio-psycho-sociale kennis.

Dit betekent dat er veel specialisaties zijn om uit te kiezen: kinderpsychologie, klinische psychologie, onderwijspsychologie, gehandicapten- en revalidatiepsychologie, arbeidspsychologie, bedrijfspsychologie – de lijst gaat maar door.Hierdoor is de psycholoog bereid psychologische hulp te bieden in het vakgebied waarin hij gespecialiseerd is.

Het kan ook onderzoek doen en zich bezighouden met algemeen begrepen problemen: profylaxe en diagnostiek. Ook beschikt de psycholoog over voldoende kennis, vaardigheden en diagnostische hulpmiddelen om iemand die voor consultatie, therapie bij een psychotherapeut of psychiatrische behandeling bij een arts-psychiater komt, aan te bieden.

Onthoud dat een psycholoog geen arts is. Een arts is een psychiater die is afgestudeerd aan de medische studies en gespecialiseerd is in de psychiatrie. De psycholoog heeft een master in de wetenschappen. Hij kan echter betrokken zijn bij een baan in de gezondheidszorg.

Ook kan hij zich op dit gebied verder opleiden en specialiseren in Klinische Psychologie. Het doen van een specialisatie duurt vier jaar en wordt afgesloten met een specialisatie-examen. Het specialisatie-examen sociale psychologie is hetzelfde als het specialisatie-examen dat artsen en verpleegkundigen moeten afleggen.

WAT EEN PSYCHOTHERAPIST VOOR DOET?Een psychotherapeut is, net als een psycholoog, een vrij beroep. Een gediplomeerd psychotherapeut is een specialist die alle kwalificaties heeft voor de behandeling, preventie en revalidatie van psychische stoornissen.

Hiervoor gebruikt de psychotherapeut speciale, zorgvuldig geselecteerde therapeutische methoden en technieken. Ze zijn allemaal gebaseerd op de psychotherapeutische relatie. Strikter dan een psycholoog, wordt hij in de loop van zijn opleiding gericht op het werken in de geneeskunde en houdt hij zich bezig met geestelijke gezondheid.

De psychotherapeut moet een universitair diploma en een masterdiploma in sociale studies, geesteswetenschappen of medische studies hebben. Dit is echter slechts het begin van een zeer lange leerweg. Een toekomstige psychotherapeut – die tijdens de opleiding als psychotherapeut wordt aangeduid tijdens de opleiding of als psychotherapeut tijdens de certificering – moet een theoretische en praktische opleiding volgen.

Hij moet ook klinische stages voltooien, zijn eigen ervaring met psychotherapie hebben en ervaring hebben met supervisie. Dit alles betekent dat – inclusief masteropleidingen – het hele traject van de opleiding tot psychotherapeut tot vijftien jaar kan duren.

De psychotherapeut houdt zich bezig met breed begrepen psychische problemen en begeleidt de patiënt tijdens psychotherapie. Daarbij gebruikt hij veel verschillende technieken.

Psychotherapeuten zijn gespecialiseerd in psychotherapie in specifieke trends die zij succesvol toepassen in de loop van hun opleiding. Ze kunnen zich ook richten op de psychotherapie van kinderen en jongeren, of zich bijvoorbeeld specialiseren in verslavingspsychotherapie.

Een psychotherapeut is ook geen arts in de medische zin van het woord, hoewel hij dat natuurlijk wel kan zijn. Niets belet een arts om ook een opleiding tot psychotherapeut te volgen. Niet elke psychotherapeut moet echter worden gelijkgesteld met een arts.

De psychotherapeut kan echter een bezoek aan een psychiater voorstellen omdat hij voldoende kennis heeft om te merken dat zijn hulp en uitvoering van psychiatrische behandeling, waaronder farmacologische behandeling, zeer raadzaam kan zijn en voordelen voor de patiënt kan opleveren. Psychotherapeuten hebben een sterk ontwikkelde deontologische code en proberen vooral de patiënt zo goed mogelijk te helpen – ook door andere vormen van behandeling aan te geven.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here