Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

0

Een psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Beroepscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Verder heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Klachtwet, waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.

punten-2681743

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

U kunt contact opnemen met de coördinator van de NVVP in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de NVVP kunt u de namen opvragen.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 – getoetst aan de Gedragscode voor Psychotherapeuten van de NVP.

Vanaf 1 april 1998 vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Het klachtenreglement kunt u hier lezen.

adressen-6516290

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030-2364338 fax 030 2364329

e-mail: [email protected]

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030 2510161

e-mail: [email protected]

website: www.psychotherapie.nl

Klachtencommissie NVVP t.a.v. mr M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris Postbus 13086 3507 LB Utrecht

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Postbus 20302 2500 EH Den Haag telefoon 070-3813700