TARIEVEN

0

Tarieven voor vrijgevestigde psychotherapie in het kader van de AWBZ worden overeengekomen in individuele overeenkomsten tussen zorgkantoor en psychotherapeut. Zorgkantoren hanteren niet allemaal dezelfde tarieven; zij hanteren echter wel dezelfde tariefsystematiek. Op deze systematiek is het Centraal Administratiesysteem Vrijgevestigde Psychotherapeuten gebaseerd. Hieronder worden deze tariefsystematiek vermeld en de wijze van declareren waar nodig toegelicht.

Individuele therapie

Werkgroep Dataverkeer en Automatisering NVVP