Aanmeldingsldacht

0

NIS-code (codering van klachten)

Aanmeldingsklacht

De klacht, zoals deze door de cliënt (of degene die hem/haar aanmeldt) bij de aanmelding wordt geuit.

Toelichting :

    • de aanmeldingsklacht wordt alleen geregistreerd bij cliënten die na de aanmelding worden ingeschreven;
    • het gaat om de klacht van de cliënt, die door de cliënt wordt verwoord. Er zal een vertaling door de hulpverlener naar hoofdcategorieën moeten plaatsvinden, maar hij moet zich onthouden van beoordeling;
    • het moment van registratie moet zo dicht mogelijk bij de aanmelding liggen, omdat het gaat om de klacht waar de cliënt mee naar de RIAGG toegaat, waar hij/zij mee binnenkomt;
    • voor RlAGG-gebruik kan meer dan een klacht worden aangekruist. Landelijk is alleen de klacht van belang die door de cliënt als de voornaamste wordt genoemd.

Classificatie en NIS-codering

010

Stemmingsklachten

020

Angst- en spanningsklachten, fobische klachten, dwangklachten en tics

030

Psychotische klachten

040

Lichamelijke/psychosomatische klachten, slaap- en eetklachten

050

Gedragsklachten

060

Oriëntatieklachten, klachten met betrekking tot de cognitie

070

Verslavingsklachten

080

Leer- en ontwikkelingsklachten, concentratieklachten

090

Klachten met betrekking tot de opvoeding

100

Klachten met betrekking tot interpersoonlijke relaties

900

Geen eigen klachten, betrokken bij de hulp aan iemand uit de directe omgeving

998

Niet in enige categorie onder te brengen

999

Onbekend

Opmerkingen:

  • de RIAGG kan zelf een subcategorie-indeling aanbrengen mits terug te brengen tot de genoemde hoofdcategorieën;
  • voor iedere zorgsoort is per categorie gezocht naar een aantal voorbeelden van klachten zoals die in de praktijk door cliënten worden geuit, dit om de betekenis van die categorie te verduidelijken.

Jeugd

010

Stemmingsklachten

Verveelt zich, heeft nergens zin in, lusteloos, somberheid, zwaarmoedigheid, ziet het niet meer zitten, suïcidegedachten etc.

020

Angst- en spanningsklachten, fobische klachten, dwangklachten en tics Bang in het donker, verlatingsangst, bang voor andere kinderen, onzeker, bang voor andere mensen, bang in bepaalde ruimtes of plaatsen, bang iets te mankeren, klam zweet, hartkloppingen, duizelig, flauwvallen, piekeren, doet steeds hetzelfde, kan er niet mee stoppen etc.

030

Psychotische klachten

Ziet dingen die er niet zijn, wordt achtervolgd, afgeluisterd etc.

040

Lichamelijke/psychosomatische klachten, slaap- en eetklachten

Benauwdheid, pijn, plast nog in bed, vuile broeken, slaapt slecht in/door, eet slecht, kan niet stoppen met eten etc.

050

Gedragsklachten

Opstandig, lastig, niet te hanteren, altijd ruzie, a-sociaal, doet anderen pijn, doet zichzelf pijn, pikt etc.

060

Oriëntatieklachten, klachten met betrekking tot de cognitie

Lijkt of mijn lichaam niet van mij is, hoofd in de watten. vergeet steeds alles etc.

070

Verslavingsklachten

Verslaafd aan alcohol, gokken, medicijnen etc.

080

Leer- en ontwikkelingsklachten, concentratieklachten

Achterstand/moeilijkheden met lezen, schrijven of rekenen, motorisch of emotioneel achter, zit steeds aan andere dingen te denken, let niet op, ik raak in de war etc.

090

Klachten met betrekking tot de opvoeding

Ik ben niet consequent, kan het kind niet bereiken, weet niet meer wat ik doen moet, hoe pak ik dit probleem aan, maak me zorgen, ik zie dat er wat mis is etc.

100

Klachten met betrekking tot interpersoonlijke relaties

Contactproblemen met andere kinderen of volwassenen, mijn man en mijn zoon kunnen niet met elkaar overweg, incest, homofilie, echtscheiding ouders, bezoekregeling etc.

900

Geen eigen klachten, betrokken bij de hulp aan iemand uit de directe omgeving

Dit kan gelden voor bijvoorbeeld broertjes en zusjes die kort bij een gezinstherapie worden betrokken.

998

Niet in enige categorie onder te brengen

999

Onbekend

Volwassenen

010

Stemmingsklachten

Somberheid, zwaarmoedigheid, suïcidegedachten, het heeft allemaal geen zin meer, rouwverwerking etc.

020

Angst- en spanningsklachten, fobische klachten, dwangklachten en tics

Onzekerheid, gespannen, zenuwen, paniek, angst voor bepaalde plaatsen of ruimtes, dwanghandelingen/gedachten, benauwd, kan geen adem krijgen etc.

030

Psychotische klachten

Wanen, hallucinaties, bedreigd voelen, achterdochtig etc.

040

Lichamelijke/psychosomatische klachten, slaap- en eetklachten

Benauwdheid, pijn, flauwvallen, verstoorde seksuele functies, slaap niet in/door, eet te weinig/te veel etc.

050

Gedragsklachten

Sociaal storend gedrag, delinquentie, verbaal en fysiek agressief etc.

060

Oriëntatieklachten, klachten met betrekking tot de cognitie

Verstoring van besef van persoon, tijd en plaats, verwardheid, zwerfneigingen, vergeetachtigheid etc.

070

Verslavingsklachten

Alcohol, gokken, medicijnen etc.

080

Leer- en ontwikkelingsklachten, concentratieklachten

Achterstand/moeilijkheden met lezen, schrijven en rekenen, snel afgeleid, kan mijn hoofd er niet bij houden etc.

090

Klachten met betrekking tot de opvoeding

Ik ben niet consequent, kan het kind niet bereiken, weet niet meer wat ik doen moet, hoe pak ik dit probleem aan, maak me zorgen, ik zie dat er wat mis is etc.

100

Klachten met betrekking tot interpersoonlijke relaties

Huwelijks- en gezinsproblemen, scheiding, bezoekregeling, geen sociale contacten, problemen op het werk, incest, homofilie etc.

900

Geen eigen klachten, betrokken bij de hulp aan iemand uit de directe omgeving

998

Niet in enige categorie onder te brengen

999

Onbekend

Ouderen

010

Stemmingsklachten

Somberheid, zwaarmoedigheid, geen interesses meer, depressief, rouwverwerking, suïcidegedachten etc.

020

Angst- en spanningsklachten, fobische klachten, dwangklachten en tics

Benauwdheid, spanning, zenuwen, beklemd gevoel op de borst, niet meer alleen op straat durven etc.

030

Psychotische klachten

Wanen, hallucinaties, wordt bedreigd, achtervolgd of afgeluisterd, verwardheid etc

040

Lichamelijke/psychosomatische klachten, slaap- en eetklachten

Benauwdheid, pijn, uitvalsverschijnselen, duizelig, slecht slapen, geen eetlust, incontinentie etc.

050

Gedragsklachten

Sociaal storend gedrag, verbaal of fysiek agressief gedrag, verward, onrustig etc.

060

Oriëntatieklachten, klachten met betrekking tot de cognitie

Verstoring van besef van persoon, tijd en plaats, vergeetachtig, is alles kwijt, zwerfneigingen, vergeetachtigheid etc.

070

Verslavingsklachten

Alcohol, gokken, medicijnen etc.

080

Leer- en ontwikkelingsklachten, concentratieklachten

Kan mijn hoofd er niet bij houden etc.

090

Klachten met betrekking tot de opvoeding

Verzorging lang thuiswonend (gehandicapt) kind etc.

100

Klachten met betrekking tot interpersoonlijke relaties

Huwelijks- en gezinsproblematiek, veel ruzie, problemen met de kinderen etc.

900

Geen eigen klachten, betrokken bij de hulp aan iemand uit de directe omgeving

Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een verzorgend kind

998

Niet in enige categorie onder te brengen

999

Onbekend