veel gestelde vragen

0

Aan welke eisen moet een psychotherapeut voldoen?

Sinds april 1998 is het beroep van psychotherapeut wettelijk geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en (potentiƫle) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De Wet BIG bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Om te kunnen worden ingeschreven in het overheidsregister moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet men met goed gevolg een opleiding tot psychotherapeut hebben afgerond aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut. Het is voor u als cliƫnt van belang om te weten of de psychotherapeut waarbij u in therapie bent of wilt gaan, een wettelijk erkende psychotherapeut is. De titel psychotherapeut is beschermd. Dat wil zeggen dat een hulpverlener zich mag profileren als psychotherapeut als hij/zij is ingeschreven in het BIG-register. De opleiding tot psychotherapeut duurt vier tot vijf jaar en bestaat uit theorie, praktijkstages en supervisie (begeleiding) door een ervaren therapeut. Na de basisopleiding zijn verschillende specialisaties mogelijk. Iedereen kan navraag doen bij het register om na te gaan of een psychotherapeut bevoegd is om het vak uit te oefenen. U kunt uw psychotherapeut vragen of hij/zij is ingeschreven in het register.

U kunt ook zelf navraag doen bij het register. Hiervoor kunt u contact opnemen met de BIG-informatielijn (www.bigregister.nl).