0

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: U kunt contact opnemen met de RVVP (Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten) in uw regio, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Bij de NVVP kunt u de namen opvragen van de regionale bemiddelaars. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiƫnten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP.

De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht CliĆ«nten Zorgsector van 1995 – getoetst aan de gedragscode voor psychotherapeuten van de NVP. Vanaf 1 april 1998 vallen psychotherapeuten ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG van 1993. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adressen:

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030 2364338 fax 030 2364329 e-mail [email protected] website www.nvvp.nl

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030 2510161 website www.psychotherapie.nl

Klachtencommissie NVVP t.a.v. mr M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris Postbus 13086 3507 LB Utrecht

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Postbus 20302 2500 EH Den Haag telefoon 070 3154120

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Regionale Tuchtcolleges:

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe) Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen

telefoon 050 3140640

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland) Postbus 10067 8000 GB Zwolle telefoon

038 4289411

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht) Postbus 84500 1080 BN Amsterdam

telefoon 020 5412776

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland) Postbus 97831 2509 CE Den Haag

telefoon 070 3500973

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg) Postbus 61 5600 AB Eindhoven

telefoon 040 2328599

versie 15 oktober 2004