folders

0

De NVVP heeft een aantal brochures ontwikkeld ter informatie voor clienten en verwijzers.

In de cliƫntenbrochure vindt u informatie over de NVVP, de psychotherapeut, vergoedingen, klachten, opleidingseisen, betalingsvoorwaarden, geheimhouding, de behandelrelatie, uw dossier en uw rechten en plichten.

De verwijzersbrochure geeft ondermeer informatie over het werk van psychotherapeuten, eisen die aan de therapeut gesteld worden, uitvoeringen en kwaliteitsbewaking, vergoedingen en de organisatie vande NVVP.

Voor meer informatie kunt u klikken op de buttons hiernaast.