verzekeringen

0

Vergoedingen per 1 januari 2004 Psychotherapie wordt niet vergoed vanuit het Ziekenfondspakket. De meeste psychotherapeuten hebben een contract in de AWBZ. Iedere verzekerde Nederlander is tevens verzekerd voor de AWBZ.

Voor de vergoeding van de eigen bijdrage in de AWBZ en voor vergoedingen buiten de AWBZ kunt u onderstaande lijst raadplegen. U dient de actuele juistheid van onderstaande gegevens in uw aanvullende ziektekostenpolis te controleren.

Agis Zorgverzekeringen
Kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

De Amersfoortse verzekeringen
Kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

AMEV Nederland Zorg Optimaal Pakket
Vergoeding van ten hoogste 10 behandelingen per kalenderjaar tot een maximum van € 45,= per behandeling door een geregistreerd psychotherapeut na verwijzing door de huisarts en voorafgaande machtiging door AMEV.

Amicon Compact-, Ideaal- en Toppakket (aanv.verz.ZKF): vergoeden 50% vanaf € 185,= eigen bijdrage AWBZ. Zorgplan (particuliere verz.) vergoedt 100% vanaf € 185,= eigen bijdrage AWBZ. Aanvullende verzekering Standaard-Pakket-Polis: vergoedt 50% vanaf

€ 190,= eigen bijdrage AWBZ.

Anderzorg
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

Avéro Achmea
vergoedt 75% tot max. € 1.000,00 voor de gehele duur van de verzekering.

AXA Zorg
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

Azivo
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

CZ Actief in Gezondheid Zorgpolis AV-Pluspakket vergoedt kortdurende zorg voor 80% tot max.

€ 460,= per jaar.

Zorgverzekeraar DSW
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

FBTO
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

Geové Zorgverzekeraar
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

Groene Land Achmea Basis AV-Verzekering en de AV-verzekering vergoeden de eigen bijdrage AWBZ tot max. € 315,= voor de gehele duur van de verzekering; 2 sterren: vergoeding van 75% tot max. € 500,00 voor de gehele duur van de verzekering; 3 sterren: vergoeding van 75% tot max. € 1.000,00 voor de gehele duur van de verzekering;

4 sterren: vergoeding van 100% tot max. 60 behandelingen voor de gehele duur van de verzekering.

IZA en IZR
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

IZZ vergoedt vanuit Pakket 2 Regeling Aanvullende Vergoedingen tot max.

€ 454,= per kalenderjaar.

NUTS
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

NVS
kent geen vergoedingsregeling voor psychiatrische en psychologische behandelingen.

OHRA
Totaalplanpakket vergoedt 100% tot max. 12 behandelingen.

OZ zorgverzekeringen
Lijfpolis Compleet vergoedt volledig de eigen bijdrage AWBZ. Behandeling door hulpverlener genoemd op een bij OZ opvraagbare lijst met verwijzing van behandelend arts.

PNO Ziektekosten
Vergoedt 80% van maximaal 24 behandelingen. Aanvraag vooraf is vereist. Een verlenging van de machtiging is niet mogelijk. Therapie door vrijgevestigd psychotherapeut (lid NVP of NIP, danwel opgenomen in het Overheidsregister van geregistreerde psychotherapeuten). Indien een psycholoog/psychotherapeut, of orthopedagoog andere diensten verleent dan psychotherapie, zoals bijvoorbeeld diagnostiek en testen, komen de daarmee verband houdende kosten niet voor vergoeding in aanmerking.

Rijnmond
vergoedt 100% tot max. € 500,- per persoon per jaar voor kortdurende behandeling vanuit AV-plus pakket.

Salland Verzekeringen
Het Salland Extra-, Salland Plus- en Salland Toppakket vergoeden 100% van alle extra noodzakelijke behandelingen.

Stad Rotterdam
Het ZorgdeLuxe-, Riant- en Robuustpakket vergoeden de kosten van psychotherapie door een psychotherapeut op voorschrift van een specialist en/of huisarts tot ten hoogste € 1000,- per verzekerde per kalenderjaar.

Trias
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

Univé Verzekeringen
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

VGZ
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

VVAA
Aanvullend pakket Plus vergoedt de behandeling door NIP-geregistreerde psychologen en/of psychotherapeuten op medische indicatie, tot maximaal € 345,- per jaar voor alle verzekerden gezamenlijk.

ZAO Zorgverzekeringen
Kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.

Zilveren Kruis Achmea
Zilverpakket: vergoeding van de eigen bijdrage AWBZ tot maximaal € 315,- voor de gehele duur van de verzekering. Voordeel Zilverpakket: de eigen bijdrage wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de AWBZ; 2 sterren: vergoeding van 75% tot max. € 500,00 voor de gehele duur van de verzekering; 3 sterren: vergoeding van 75% tot max. € 1.000,00 voor de gehele duur van de verzekering;

4 sterren: vergoeding van 100% tot max. 60 behandelingen voor de gehele duur van de verzekering.

Zorg en Zekerheid AV-toppaket vergoedt 75% van maximaal 320 euro; AVtotaalpakket vergoedt maximaal 500 euro.

Zwolsche Algemeene
kent geen vergoedingsregeling voor psychotherapie.