Wat is psychotherapie?

0

De gevolgen van een traumatische ervaring verwoord in de brochure De schok te boven komen. Zie de website www.slachtofferhulp.nl.
Voor de brochure: Posttraumatische Stressstoornis, De klap die pijn doet, zie www.nfgv.nl.

Alles over depressie

Alles over Burnout
‘Van Burnout naar Burnin’ is een onafhankelijk kennis-, informatie- en communicatieplatform Burnout. Inhoudelijke informatie over stress en burnout deels gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Daarnaast recensies van stress gerelateerde boeken, testen (w.o. de burnouttest van Potter/Karsten), discussieforum, e-mail groep, chatroom, advies en actueel rubriek alsmede ook vele interessante relevante links op de linkpagina. Exclusief voor deze site, een wekelijkse column van Carien Karsten, auteur van het boek Omgaan met Burnout.

Alles over geestelijke gezondheidszorg

Alles over psychotherapie

Angst, dwang en fobie stichting
Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. De stichting beschikt over een uitgebreid netwerk, dat gespecialiseerde angstbehandelcentra, psychiaters en geregistreerde psycho- en gedragstherapeuten omvat.

College voor Zorgverzekeringen
Op deze site vindt u de meest recente informatie over de AWBZ en de -wetgeving. Ook kunt u een lijst met zorgverzekeraars openen en van daaruit doorlinken naar andere sites.

Informatie over de ggz in brede zin

Informatie over het overheidsbeleid m.b.t. de ggz

Inhoudelijke informatie over psychische problemen

Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid

NVP
Informatie over de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de verschillende vormen van psychotherapie.

Stichting Korrelatie
Korrelatie is een nationaal publiekscentrum waar iederen terecht kan voor informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn.

Stichting Pandora
Stichting Pandora werkt aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met psychische of psychiatrische problemen. De ervaringen van deze mensen zelf zijn voor Stichting Pandora de basis voor al haar acties.

Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie
Informatie over de VCgP.

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie

Vereniging voor Kortdurende Dynamische Psychotherapie
Informatie over de psychotherapiemethode volgens Davanloo (IStDP).

Informatie over de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie en haar leden.

Zorgverzekeraars Nederland
Informatie over verzekeringen en zorgverzekeraars.