Wat is psychotherapie?

0

In de ggz worden hulpverleners onderscheiden in de eerste lijn en in de tweede lijn. In de eerste lijn worden clienten met lichte psychische klachten door de huisarts, de gezondheidszorgpsycholoog of de eerstelijnspsycholoog.

Het aantal behandelingen in de eerste lijn is beperkt en wordt veelal vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.

De psychotherapeut en de psychiater behoren tot de hulpverleners in de tweede lijn. Zij behandelen clienten met zwaardere psychische klachten zoals angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Het aantal behandelingen in de tweede lijn varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling.

De psychotherapeutische en de psychiatrische behandeling worden vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waarvoor elke verzekerde inwoner van Nederland in aanmerking kan komen.

De huisarts verwijst de hulpvragende client naar de juiste hulpverlener.