inleiding

0

Klik hier voor informatie over de DBC’s in de ggz: www.dbcggz.nl

Informatie-overzicht van dit onderdeel van de website:

Wat is psychotherapie?
Onder deze knop vindt u een productdefinitie van en achtergrondinformatie over psychotherapie. Verder vindt u informatie over de verschillende therapierichtingen en -settings, interessante links en het laatst nieuws.

Vergoedingen
Hier kunt u lezen hoe het AWBZ-traject en het particulier traject eruit ziet. Ook kunt u vanuit deze pagina doorklikken naar een overzicht van alle verzekeringsmaatschappijen en de vergoedingen die zij al dan niet geven voor psychotherapie.

Klachten
Op deze pagina krijgt u informatie over de beroepscode van psychotherapeuten, de procedure in geval van klachten, relevante wetgeving en adressen.

Folders
De NVVP heeft een aantal folders ontwikkeld ter informatie voor clienten en verwijzers. In de clientenfolder vindt u informatie over de NVVP, de psychotherapeut, vergoedingen, klachten, opleidingseisen, betalingsvoorwaarden, geheimhouding, de behandelrelatie, uw dossier en uw rechten en plichten. De verwijzersfolder geeft ondermeer informatie over het werk van psychotherapeuten, eisen die aan de therapeut gesteld worden, uitvoeringen en kwaliteitsbewaking, vergoedingen en de organisatie vande NVVP.

Veel gestelde vragen
Onder de kop ‘veel gestelde vragen’ krijg u een antwoord op vragen als: wat voor soorten psychotherapieen zijn er? Waar vind ik een goede psychotherapeut? Hoe meld ik mij aan bij een psychotherapeut? Hoe lang duurt psychotherapie? Hoe zit het met privacy, kwaliteitsbewaking, vergoedingen, vergoedingen, verzekeringen en klachten?