Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

0

De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) wil met deze website de toegankelijkheid van de dienstverlening door vrijgevestigde psychotherapeuten bevorderen.

Voor een samenvatting van de inhoud van deze site en een korte uitleg over de navigatie kunt u linksboven klikken op “over deze site”.

Een belangrijk onderdeel van deze site is de on-line database van de NVVP. Cliënten, verwijzers en financiers kunnen daar informatie vinden over namen, adressen en wachttijden in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijken door heel Nederland.

Wilt u als therapeut deelnemen in de database, lees dan eerst de voorwaarden.

Psychotherapeuten die lid zijn van de NVVP zijn geregistreerd door de overheid. Registratie wil zeggen dat de psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening.
Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de NVVP, dan kunt er van uitgaan dat deze gekwalificeerd en erkend is.

Een psychotherapeut heeft na zijn universitaire of vergelijkbare opleiding een postdoctorale opleiding psychotherapie gevolgd, die minstens vier jaar duurt en bestaat uit theorie, praktijk en supervisie door ervaren psychotherapeuten.

Een psychotherapeut geeft psychotherapeutische hulp bij psychisch lijden: hij/zij helpt bij het verwerken en bewerken van nare en pijnlijke ervaringen of helpt zaken anders te beoordelen of te ervaren, met het doel het niveau van functioneren te verbeteren.

Voor suggesties en opmerkingen betreffende deze website kunt u emailen, of schrijven naar het secretariaat van de NVVP.