Veelgestelde vragen: wachtdagen bij ziekte

0

Laatste update 8 april 2002

Als iemand zich binnen 4 weken 2 keer ziek meldt, mag de werkgever dan een ‘wachtdag’ na die tweede melding in rekening brengen?

Nee, dat mag niet. Ziektegevallen die elkaar binnen de termijn 4 weken opvolgen, worden als dezelfde ziekteperiode beschouwd en dus mag de werkgever geen wachtdag inhouden na de tweede ziekmelding (geregeld in BW., boek 7 art.629 lid 9). Wel mag de werkgever de bij cao of arbeidsovereenkomst afgesproken wachtdagenregeling toepassen na de eerste ziekteperiode. Wachtdagen moeten overigens altijd in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Pas dan kan de werkgever, conform die afspraak handelen. Ongeacht de cao of arbeidsovereenkomst, blijft het zo dat binnen de termijn van 4 weken volgens de wet er altijd sprake is van 1 ziekteperiode, ook bij meerdere ziekmeldingen.

En wat nu als je binnen vier weken twee keer ziek wordt door twee verschillende oorzaken? Bijvoorbeeld eerst door griep en een week later door een aanval van migraine? Ook dan geldt dit als 1 ziektegeval en ook dan kunnen er maximaal twee wachtdagen ‘in rekening’ worden gebracht voor deze ene ziekteperiode. Een werkgever die na de griep een wachtdag in rekening brengt en na de migraine opnieuw, doet iets wat niet mag.