Veelgestelde vragen: verzuimbeleid

0

In een bedrijf is het ziekteverzuim zeer hoog. De algemeen directeur wil zich oriënteren op het onderwerp en nodigt een aantal zieke werknemers uit naar het hoofdkantoor om in een groepsgesprek te praten over de oorzaken van het verzuim. Hoe moet de OR hier mee omgaan?

Positief bekeken kan het zo zijn dat door meer kennis over de oorzaken van het verzuim betere preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Het is ook gunstig dat de directie zelf stappen onderneemt om oorzaken op het spoor te komen. Het blijkt dat als de top van het bedrijf zich hiervoor inzet, ook het middenkader meer speelruimte krijgt om voorstellen te doen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Aan de andere kant is het een bedenkelijke zaak dat zieke werknemers op kantoor worden uitgenodigd. Zij verkeren lichamelijk of geestelijk in een kwetsbare positie, het is maar de vraag welke gevolgen een dergelijk groepsgesprek heeft voor het verdere herstel. Om deze redenen bestaan er dan ook algemeen geaccepteerde spelregels in de omgang met zieke werknemers. Het is bijvoorbeeld wel van belang dat de chef van de zieke werknemer van zich laat horen, maar de vraag naar medische klachten en oorzaken voor het verzuim is voorbehouden aan de arbodienst.

Daarom is het niet wenselijk dat de directie zelf groepsgesprekken gaat organiseren. De taak van het vergaren van informatie bij zieke werknemers en de interpretatie van medische gegevens dient bij de arbodienst te liggen. Arbeidsgebonden oorzaken kan de directie in een overleg met de arbodienst bespreken. Andere instrumenten bij het verminderen van het ziekteverzuim zijn de risico-inventarisatie en evaluatie en het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Een directeur die ook op het persoonlijke vlak iets wil doen, doet er goed aan regelmatig zijn gezicht te laten zien en belangstelling te tonen voor de mensen op de werkvloer.

Tot slot: de Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht (Wet op de Ondernemingsraden art. 27) als het gaat om het gevoerde ziekteverzuimbeleid, dus ook t.a.v. de manier waarop de directie met zieke werknemers omgaat.