Veelgestelde vragen:gevolgen van werkdruk

0

Af en toe werken met een te hoge werkdruk is meestal geen probleem. Maar wanneer u structureel te hard moet werken, overwerken of bijspringen zonder dat er herstelmogelijkheden zijn, kan dit ernstige gevolgen hebben.
Er kan tijdens het werk (pauzes) en in de vrije tijd namelijk niet voldoende hersteld worden. Het gevolg hiervan is dat u vermoeid aan de volgende werkdag begint, en dan ook weer op uw tenen moet lopen. Langzamerhand komt u zo in een vicieuze cirkel terecht.

De gevolgen zijn onder andere een verminderd welbevinden, oververmoeidheid, een verminderdeconcentratie, onverschilligheid ten opzichte van het werk en een vergrote kans op stress.

Bij stress worden er bepaalde hormonen (adrenaline, cortisol) in het lichaam aangemaakt die op korte termijn het lichaam moeten activeren. Het langdurig werken met stress kan echter leiden tot uitputting, aantasting van het immuunsysteem en/of hart- en vaatziekten.

Een hoge werkdruk heeft niet alleen gevolgen voor de individuele werknemer maar ook voor het bedrijf. Vermoeidheid en verminderde concentratie leiden tot een grotere kans op fouten. In het onderlinge contact reageren mensen meer geïrriteerd. Er kunnen problemen in de communicatie ontstaan, onderling of in het contact met klanten. Bij sommige beroepen is creativiteit van belang – een situatie met hoge werkdruk leidt tot minder creatieve ideeën. In andere bedrijven ontstaan problemen met de veiligheid.

Als gevolg van hoge werkdruk krijgen bedrijven te maken met problemen in de organisatie maar ook met kosten. Kosten als gevolg van ziekteverzuim maar ook als gevolg van personeelsverloop.

Daarnaast zijn er kosten voor de maatschappij, in verband met uitkeringen als gevolg van arbeidsongeschiktheid en in verband met medische zorg. In 1997 raamden TNO-onderzoekers de totale maatschappelijke kosten in verband met werkgebonden psychische aandoeningen op omgerekend 2,1 miljard euro per jaar.