Veelgestelde vragen: sancties

0

Laatste update 8 april 2002

Een ondernemingsraad krijgt van de werkgever het voorstel voorgelegd om sanctiebeleid te gaan voeren tegen mensen die werkvoorschriften overtreden of hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet dragen. Hoe moet de or zich hierbij opstellen?

Bij steeds meer werkgevers is zo’n sanctiebeleid populair. Zij zien veiligheid eerst en vooral als een kwestie van discipline, en zoeken de oorzaak voor incidenten in de eerste plaats bij het individu. Het gevaar is dat de gevolgen van een gebrekkige arbo-zorg zo worden afgewenteld op de werknemers. Men negeert fouten in de organisatie, bijvoorbeeld onvoldoende bestrijding van risico’s bij de bron of een slechte communicatie. Een sanctiebeleid kan daaom hoogstens een sluitstuk van de arbo-zorg zijn wanneer de werkgever techniek en organisatie goed op orde heeft.

Omdat het gaat om een regeling op het gebied van VGW moet de Ondernemingsraad instemming verlenen. FNV Bondgenoten adviseert hiermee niet al te makkelijk accoord te gaan. Voor de OR instemming overweegt moet hij zich het volgende afvragen:

  • Is er sprake van een planmatige aanpak van de arbeidsomstandigheden (RIE, jaarplan, jaarverslag, etc.)?
  • Worden de risico’s vooral bij de bron aangepakt?
  • Is er sprake van goede voorlichting en training?
  • Worden meldingen, klachten en ideeën van werknemers opgepakt, en wordt daarover teruggerapporteerd?
  • Is er op alle afdelingen sprake van een goed lopend werkoverleg?
  • Worden er goede hulpmiddelen ter beschikking gesteld?
  • Is er voldoende toezicht en begeleiding?

Als naar de mening van de OR al deze zaken goed geregeld zijn, kan sanctiebeleid aanvaardbaar zijn. Let dan goed op of de maatregelen redelijk zijn, of er een beroepsprocedure is en of ook de achterban zich kan vinden in de voorgestelde regeling.