Veelgestelde vragen: oplosmiddelen

0
 

Wat zijn oplosmiddelen? Oplosmiddelen zijn vluchtige (makkelijk verdampende) stoffen waarin andere stoffen oplossen. Tolueen, benzeen, terpentine, white spirit, xyleen, thinner, peut, ether en aceton zijn voorbeelden van oplosmiddelen. Vaak gaat het ook om mengsels van, soms wel tientallen, oplosmiddelen. In de metaal worden oplosmiddelen op grote schaal gebruikt. Ze zitten bij-voorbeeld in verven, lakken, beitsen, coatings, verdunners, ontvetters, lijmen en schoon-maakmiddelen.

Bij gebruik op de werkplek komen de oplosmiddelen vrij.

Zijn oplosmiddelen slecht voor de gezondheid? Organische oplosmiddelen zijn giftig. Ze kunnen het zenuwstelsel – onherstelbaar – beschadigen. Onze hersenen zijn er het meest gevoelig voor. De klachten kunnen zich in verschillende gradaties voordoen. Misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid zijn klachten die kunnen optreden wanneer kort wordt gewerkt met oplosmiddelen in een slecht geventileerde ruimte zonder adembescherming. Als u dagelijks oplosmiddelen binnen krijgt kan dat leiden tot zeer ernstige klachten als slaap- en concentratiestoornissen, prikkelbaarheid, neerslachtigheid, vergeetachtigheid, je niet meer kunnen oriënteren, niet meer logisch kunnen denken en zelfs karakterveranderingen.

Deskundigen noemen dat OPS (organisch psycho syndroom). OPS is niet te genezen.

Wat moet uw werkgever er tegen doen? Om te beginnen moet uw bedrijf kijken of de oplosmiddelen of oplosmiddelhoudende produkten vervangen kunnen worden door minder schadelijke produkten (denk aan verven op waterbasis of aan alternatieve reinigingsmiddelen). In ieder geval moet uw werkgever de risico’s die u loopt door het werken met oplosmiddelen in beeld brengen. Dit betekent dat er regelmatigmetingen worden gedaan naar de hoeveelheid oplosmiddelen op de werkplek. Er zijn veel maatregelen mogelijk en nódig om de risico’s te beperken of liefst helemaal te voorkomen. Bijvoorbeeld: – Spuitwerkzaamheden worden verricht in spuitcabines. – Het drogen van gespoten onderdelen vindt plaats in een aparte uitdampruimte. – Het reinigen van spuitapparatuur vindt plaats in gesloten verfreinigingsapparatuur met bronafzuiging. – Het mengen van verven en toevoegen van oplos- en verdunningsmiddelen vindt plaats in een gesloten mengmachine of er wordt gebruik gemaakt van werkbladaf-zuiging of lakaanmaaktafels.

– Bij reinigings- en ontvettingswerkzaamheden wordt bronafzuiging toegepast.

Waar vind ik meer informatie?

…elders op deze site: klik hier