Arbosite FNV Bondgenoten

0

Een goed rookbeleid in een bedrijf voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden:

 1. Het recht op een rookvrije werkplek voor werknemers staat voorop, en wordt daadwerkelijk als uitgangspunt van het beleid gehanteerd
 2. Het bedrijf brengt de problematiek goed in kaart: bijvoorbeeld via de Risico Inventarisatie en Evaluatie, of door een bedrijfsenquête
 3. het bedrijf betrekt zijn werknemers bij het opstellen van net beleid: mensen die zelf meedenken over te nemen maatregelen, zullen er zich ook beter aan houden. Op deze wijze creëert het bedrijf dus draagvlak voor het beleid. Werknemers zelf moeten betrokken worden, maar ook de Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging (instemmingsrecht!) en de arbodienst.
 4. Het bedrijf zorgt voor goede en betrouwbare informatie over de wettelijke regels, maar b.v. ook over de gevolgen van roken en het rookgedrag in het bedrijf
 5. Het beleid houdt rekening met het feit dat rokers grote problemen kunnen hebben met een absoluut rookverbod, en schept dan ook voldoende faciliteiten voor rokers. Voldoende in aantal, én voldoende in kwaliteit!
 6. Het bedrijf formuleert geen papieren beleid, dat toch niet nageleefd wordt, maar zorgt er voor dat het daadwerkelijk in de praktijk wordt gerealiserd
 7. Het bedrijf ziet aktief toe op de naleving van de gestelde rookregels
 8. Het bedrijf zorgt voor goed en regelmatig onderhoud van de faciliteiten die voor rokers in het leven zijn geroepen.
 9. Het bedrijf houdt bij het nemen van maatregelen rekening met de ‘bijverschijnselen’ die een rookbeleid op kan roepen: irritatie, agressie, ontwijkgedrag. En neemt een aangepast pakket maatregelen om dergelijke bijverschijnselen zoveel als mogelijk te voorkomen
 10. Het bedrijf biedt verstokte rokers begeleiding aan bij het onder controle brengen (of helemaal afleren) van hun rookgedrag
 11. Het beleid wordt gefaseerd ingevoerd.; Niet in één klap via een algemene mededeling, maar met in acht nemen van de problemen en spanningen die een dergelijke verandering oproept. Ook niet in het wilde weg, maar bij voorkeur via een stappenplan/aktieplan of – in wat duurdere termen – implementatieplan
 12. Het bedrijf blijft aandacht houden voor informatie en communicatie: tijdens de voorbereiding, bij het invoeren van het beleid, maar ook daarna: over de resultaten van het beleid.
 13. Het bedrijf evalueert regelmatig het gevoerde beleid, en stuurt het zo nodig bij.

Stivoro biedt hulp en advies in de vorm van een website: roken en de werkplek, waarin opgenomen: een rookbeleid in 7-stappen.

De website is ook als brochure down te loaden (pdf-bestand)

Bovendien heeft de NIGZ/GBW een ‘ Stappenplan op weg naar een rookvrije werkplek’ uitgegeven. Te downloaden als pdf-bestand.