Arbosite FNV Bondgenoten

0

Er zijn een hele reeks mogelijke manieren om daar achter te komen. Maak zelf de voor u handigste keuze uit het overzicht.

U kunt informatie opvragen:

In het bedrijf…

 • als het om een verpakte gevaarlijke stof gaat hoort daarop een (Nederlandstalig) etiket te zitten. Op dit etiket hoort o.a. informatie over gevaren en veiligheidsmaatregelen te staan (de zogenaamde R-enS-zinnen).
  Bovendien hoort er een passende gevarensticker op. Aan de hand daarvan krijgt u een globaal idee over de risico’s van de stof, én over de te nemen veiligheidsmaatregelen.

  Let op: niet alle gevaarlijke stoffen zitten in een potje, en die hebben dus geen etiket! Veel stoffen komen vrij tijdens het bewerken (of worden daar pas gevormd door b.v. chemische reacties).

  Denk bijvoorbeeld aan: dieseluitlaatgassen en de nevel van koel- snijvloeistoffen, of aan stof dat tijdens het bewerken van ‘onschuldige’ materialen (hout!) kan ontstaan.

 • een bedrijf waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen dient te beschikken over een register van die stoffen. Daarnaast horen zorgenaamde Veiligheids Informatie Bladen aanwezig te zijn (Nederlandstalig!), waarin de leverancier van het product tamelijk uitgebreid de gevaren en de te nemen maatregelen beschrijft. Werknemers moeten zonder probleem deze Veiligheids Informatie Bladen (in het Engels: Material Safety Data Sheets) kunnen raadplegen.
 • ook in de Risico Inventarisatie en Evaluatie – een wettelijk verplicht dokument – moeten de gevaren van het werken met gevaarlijke stoffen beschreven staan. En ook dit document moet ter inzage voor werknemers zijn (artikel 5 arbowet).

Bij de arbodienst en gespecialiseerde instellingen…

 • In het contract dat uw bedrijf heeft met de arbodienst hoort te staan dat de arbodienst een ‘ arbeidsomstandighedenspreekuur’ houdt (arbowet artikel 14.3d). Op dat spreekuur kunt u ook informeren naar de gevaarlijke stoffen waarmee u werkt, en naar de gevaren daarvan
 • Daarnaast zijn er ook een aantal gespecialiseerde bureaus die u kunnen informeren over allerhande stoffen. Vaak ost dat geld, maar als u bijvoorbeeld samen met de Ondernemingsraad op zoek bent naar informatie, is het vaak mogelijk de kosten hiervan te laten betalen door de werkgever.
  Ook de vroegere – zeer op werknemers gerichte – Chemiewinkel van de Universiteit van Amsterdam heeft ‘de weg naar de markt’ moeten zoeken en opereert nu – nog steeds werknemersvriendelijk – onder de naam IVAM.


Op het internet…

Via www.arbobondgenoten.nl en andere sites kunt u de nodige informatie over een groot aantal stoffen vinden. Enkele belangrijke mogelijkheden lichten we er uit:

In de boeken…

Bij de leverancier…

 • Beschikt uw bedrijf niet over de juiste veiligheidsinformatie van een bepaald produkt? Vaak is een telefoontje naar de leverancier voldoende om per omgaande een Veiligheids Informatie Blad toegezonden te krijgen. Veel leveranciers zetten deze informatie inmiddels ook op het internet.

Bij FNV Bondgenoten…

 • Lukt het niet om informatie boven water te krijgen, ziet u door de bomen het bos niet, of weet u niet wat u met bepaalde informatie aan moet: FNV Bondgenoten is van maandag t/m donderdag tussen 9 en 13 uur bereikbaar voor vragen over veilig en gezond werken. Onze arbotelefoon is te bereiken op 030-2738738.Emailen kan ook, klik dan hier.

Terug naar top pagina