Arbosite FNV Bondgenoten

0

1. De precieze situatie is van belang

Welke weg het best bewandeld kan worden – lang of kort, vriendelijk of minder vriendelijk, alleen of samen met…- hangt nogal af van de precieze situatie in het bedrijf:

2. Stappen om een probleem met gevaarlijke stoffen op te lossen

Vaak is het knap ingewikkeld om een aanpak te vinden die werkt. Toch biedt het stappenplan hieronder hopelijk wat houvast.

Mocht u er niet uitkomen, aarzel dan niet om de arbotelefoon van FNV Bondgenoten te bellen – of stuur ons een mail.

 1. onderzoek het probleem goed: wat is er precies aan de hand, wat is het gevaar? G niet over één nacht ijs, en schrijf bij voorkeur de feitelijke informatie op.
 2. bespreek de problemen met de eigen leidinggevende . Kijk of hij/ zij de problemen serieus neemt, en bereid is samen na te denken over en te werken aan een oplossing
 3. bespreek de problemen met de arbodienst: de arbodienst van uw bedrijf hoort daartoe een ‘ arbeidsomstandighedenspreekuur’ te hebben
 4. bespreek het probleem met leden van Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging
 5. vraag eventueel advies aan de bond
 6. bel – als andere wegen niet helpen – de Arbeidsinspectie, en vraag hen of zij een uitspraak willen doen over de situatie
 7. is het probleem acuut – bijvoorbeeld een blootstelling aan asbest dreigt – en is het niet mogelijk de Arnbeidsinspectie daar op tijd bij te halen, dan geeft artikel 29 van de Arbowet werknemers het recht om het werk te onderbreken. In dat geval wél direct de leidinggevende én de Arbeidsinspectie waarschuwen!
 8. afhankelijk van de situatie in het bedrijf komt het ook voor dat werknemers zelf aktie voeren om een probleem opgelost te krijgen. Dat kan variëren van een brief met handtekeningen aan de directie tot, in een enkel geval: werkonderbrekingen. Leg over eventuele akties in elk geval vooraf contact met de aktieve vakbondsleden op het bedrijf, of met de vakbondsbestuurder die uw bedrijf in zijn/of haar pakket heeft.

3. Vuistregels

Bij dat alles gelden de volgende vuistregels:

 • pak de problemen waar mogelijk niet solo, maar samen met collega’s aan
 • onderzoek goed de feiten vooraleer (te) hard van stapel te lopen; zet de feiten eventueel op papier
 • win zonodig aanvullende informatie in. Dat kan binnen het bedrijf, via de arbodienst, maar ook via internet of de arbotelefoon van FNV Bondgenoten
 • probeer steeds duidelijke afspraken te maken: wat gaat er gebeuren, wie gaat dat doen en vooral ook: wanneer

Terug naar top pagina